E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnsanlar Ýçerikleri Kiminle ve Hangi Yollarla Paylaþýyor

online-icerik-paylasimiGeçenlerde AOL ve Neilsen tarafýndan insanlarýn internette hangi tür içeriði ne þekilde paylaþtýklarý üzerine ilginç bilgi ve bulgularýn sunulduðu bir çalýþma yayýnlandý. ?alýþmaya göre 'e-posta' hala insanlarýn yakýn çevreleriyle içerik paylaþmak için en çok kullandýðý yöntem oldu. Ýçerik paylaþýmýnda ise eðlence ve fýrsatlarla olan içeriklerin yerine daha çok haber, yeni ürünler ve nasýl yapýlýr makaleleri içerikleri tercih edilmektedir.


Aralýk 2010'da itibaren çalýþma için 10,000'den fazla sosyal medya mesajý incelendi ve 1000'den fazla kiþiyle anket yapýldý.


» ?alýþmadan çýkan en dikkat çekici sonuç ise insanlarýn internette olduklarý zamanýn yarýsýndan çoðunu bizzat 'içeriðe' harcamalarý oldu:

Ýnternette geçirilen zamanýn %53'ü yayýnlanmýþ içerikle, %23'ü sosyal medya ile ve %7'si de e-postayla geçirilmiþ.


» ?alýþmada, içeriðin (makale, video, resim) sosyal webin yakýtý olup olmadýðýnýn cevabý aranmýþ:

Ve sosyal medyada paylaþýlan mesajlarýn en az %23'nün doðrudan ilgili 'içeriðe' aktif bir baðlantý içerdiði görülmüþtür.


» Eðer mesajlar doðrudan bir endüstri ile alakalý ise, insanlarýn bu mesajlarý paylaþmalarý daha muhtemel oluyor.


» Ýnsanlar her türlü ortamda paylaþým yaparken, paylaþým yolu olarak:

%93'ü e-posta, %89'u sosyal aðlar, %82'si bloglar, %81'i mesajlaþma panolarý ve %80'i ise anlýk mesajlaþma platformlarýný kullanýyor.


» Ýnsanlar her yerde paylaþým yaparken, %66'sý öncelikli yol olarak e-postayý kullanmaktadýr.


?alýþmanýn diðer istatistikleri için alttaki slaytý inceleyebilirsiniz:· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 08.05.2011 | 8212 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.197.127 | Yüklenme: 0.235 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar