E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnsanlar Online Olduðu Zamaný Ne ?ekilde Tüketiyor

Hayatýmýz online! Online olmak yani bilgisayar baþýndayken internet aracýlýðýyla dünyayla çevrimiçi hale gelmek demektir. ?zellikle sosyal medya kullanýmýnýn beklenenin çok üzerinde çýkmasýyla beraber interneti tüketme alýþkanlýklarý ve online olma þekilleri de tamamen deðiþti. Nielsen'ýn periyodik olarak, müþterilerin online davranýþlarýndan derlediði en son verileri sunuyoruz.


?alýþmaya göre dünya çapýnda bütün kullanýcýlarýn interneti saat bazlý kullaným oranlarýna bakarak; Toplam harcanan zamanýn %22'si sosyal medyalara, %42'si içerik görüntülemeye ve %36'lýk kýsmý ise e-postalara bakma, e-ticaret yapma ve araþtýrma için kullanýlmýþ.


http://www.e-siber.com/resim/icerik/toplam-harcanan-zaman.gif


Yine çalýþmada çok dikkat çeken diðer bir husus ise, Amerikalýlarýn bir ay içinde ortalama 60 saatlerini online olmaya harcadýklarý ve bunun da bir yýl içinde tam 30 güne tekabül ettiðidir.

Ýnterneti kullananlar arasýnda, herbir kiþi bir ayda ortalama 2,646 web sayfasýný ve 89 domain adresini ziyaret etmiþ ayrýca, 57 kez kullandýðý servislere giriþ yapmýþ (log on).

 

En Popüler Markalar/Siteler

http://www.e-siber.com/resim/icerik/en-cok-ziyaret-edilenler.gif

Tüm online olan kiþilerin %82'si Google'u, %62'si MSN/Bing'i, %54'ü Facebook'u, %53'ü Yahoo'yu, %48'i Microsoft'u, %47'si YouTube'u, %35'i Wikipedia'yý, %27'si AOL'u, %26'sý Ebay'ý ve %26'sý da Apple'ý ziyaret etmiþ.

 

?lkelere Göre Sosyal Medya Kullanýmý

http://www.e-siber.com/resim/icerik/ulkelere-gore-sosyal-medya-kullanimi.gif

Ýnternet kullanýcýlarý arasýnda, Brezilya'da %80'i sosyal medyayý kullanýrken bu oran Ýtaly'da %73, Ýspanya'da %75, Japonya'da %70, Amerika'da %67, Ýngiltere'de %69, Fransa'da %67, Avustralya'da %59, Almanya'da %51 ve Ýsviçre'de ise %51'dir.

 

Günlük Ýnternet Aktiviteleri

Bu baþlýk altýndaki oranlar sadece Amerika için olsa da kýsmi olarak bütün internet kullanýcýlarýna göre de düþünebiliriz.

Bütün gün interneti kullanan Amerikalýlarýn yüzdesi 55. %45'i e-posta gönderiyor ya da okuyor, %40'ý bir arama motoru kullanýyor, %30'u haberlere bakýyor, %18'i online bankacýlýk hizmetlerini kullanýyor, %15'i video izliyor, %15'i bir sosyal medya sitesini kullanýyor, %10'u bir blog okuyor, %5'i birþeyler satýn alýyor ve %5'i de online oyun oynuyor.


Kaynak: http://www.visualeconomics.com/.../timespentonline.gif


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 20.07.2010 | 8309 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.33 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar