E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternet Eriþim Oranýna Göre En ?ok Facebook Kullanan Ýlk 10 ?lke

facebook-globalWeb analizi firmasý comScore'un yayýnladýðý en son analize göre bazý ülkelerdeki Facebook pazar paylarýnýn o ülke nüfuslarýnýn çok az olmasýna raðmen oldukça yüksek çýktýðý görüldü. ?rneðin Peru'da nüfusun %27'si internet eriþimine sahipken, bunlarýn %87'si Facebook kullanýyor. Ýþte comScore'un yayýnladýðý bu analizde sahip olduklarý internet kullanýcýlarýnýn %86'dan fazlasýnýn Facebook'u kullandýðý ilk 10 ülke listeleniyor.


facebook-kolaj


1. Filipinler

Facebook: %93.9
Ýnternet Kullanýmý: %29.7

Filipinler dünyada sosyal aðlarýn inanýlmaz ölçüde çok kullandýðý ülkelerin baþýnda geliyor. Facebook, Güney Asya ülkelerinde Google'dan daha çok kullanýlýyor. Filipinler, Twitter kullanýmýnda da 8. sýrada.


2. Ýsrail

Facebook: %91.0
Ýnternet Kullanýmý: %71.6

Ýsrailliler zamanlarýnýn önemli bir kýsmýný sosyal aðlarda geçiriyor. Bir ay içinde ortalama 9.2 saatlerini sosyal að sitelerinde harcýyorlar.


3. Türkiye

Facebook: %90.9
Ýnternet Kullanýmý: %45

Türkiye tüm Avrasya ülkeleri arasýnda en yüksek Facebook kullaným oranýna sahip tek ülkedir. Türkiye'deki internet kullanýmýnýn çok önemli bir kýsmý sosyal aðlarda geçirliyor. Türk kullanýcýlar bir ay içinde ortalama 7.6 saatlerini sosyal aðlarda harcýyor.


4. ?ili

Facebook: %90.2
Ýnternet Kullanýmý: %50

?ili Latin Amerika ülkeleri arasýnda en yüksek internet kullaným oranýna sahip ülkedir. ?ili'de internette harcanan tüm zamanýn %28.5'i sosyal aðlarda harcanýyor.


5. Arjantin

Facebook: %89.2
Ýnternet Kullanýmý: %64.4

Arjantin'de internette harcanan tüm zamanýn %28'i sosyal aðlarda harcanýyor.


6. Malezya

Facebook: %88.4
Ýnternet Kullanýmý: %64.6

Malezya, Filipinler'den sonra Güney Asya'da %91'lik oranla en çok sosyal að kullaným oranýna sahip  ülkedir. Facebook'ta en çok resim paylaþan ülkedir.


7. Endonezya

Facebook: %87.5

Facebook'a en yüksek uyumu saðlayan ülkedir. 2011'in baþýnda internet kullanýcýlarýnýn %22'si de Twitter'ý ziyaret eden ülkedir. Fakat internet kullaným oraný %12.3'lük oranla en düþük olan ülkedir.


8. Peru

Facebook: %87.2
Ýnternet Kullanýmý: %27

Peru'da nüfusun çok küçük bir azýnlýðý internet kullanýmýna sahipken, bunlarýn önemli bir kýsmý da sosyal aðlarý kullanýyor.


9. Kolombiya

Facebook: %86.9
Ýnternet Kullanýmý: %48.7

Kolombiya, Latin Amerika'da en hýzlý büyüyen internet pazarlarýndan birisidir


10. Venezuella

Facebook: %86.2
Ýnternet Kullanýmý: %37.7

Venezuella'da yüksek Facebook kullanýmýnýn yanýnda Twitter da en çok kullanýlan sosyal aðlardan birisidir. ?lkedeki internet kullanýcýlarýnýn %21'nin bir Twitter hesabý var.

Via socialtimes


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 18.05.2011 | 3815 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 1.025 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar