E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternette Gezinirken Hangi Sosyal Medya Kimliðinizi Kullanýyorsunuz

Günümüzde internette gezerken servisini ya da hizmetini kullanmak istediðimiz birçok siteye kayýt olup, giriþ yapmak zorunda kalýyoruz. Bu durum, etkili ve interaktif bir kullaným için þart. Bunun yanýnda sitelere herhangi bir kayýt iþlemi yapmaya gerek kalmadan var olan herhangi bir sosyal medya kimliðinizle direkt giriþ yapabilme imkanlarý da son zamanlarda adiyattan oldu. Hatta en pratik ve fonksyinel giriþ/kayýt yolu artýk bu. Ve de güvenli bir yol. Hem her önünüze gelen siteye ayrý bir kullanýcý adý ve parolasý atamak zorunda kalmýyorsunuz hem de tüm kullanýdýðýnýz servisleri ortak bir sosyal medya kimliði etrafýnda topluyorsunuz.

Sosyal optimizasyon platformu Gigya, web sitelerini kullanýrken Facebook, Google, Yahoo ve Twitter gibi sosyal medyalardaki sosyal profil kimliklerimiz ile ne tür web sitelerine baðlanýp, hangi hizmetleri kullandýðýmýzýn istatistiklerini çýkarmýþ.

Peki sosyal medya kimlikleri ile baþka sitelere baðlanmak ve kayýt olmak, beraberinde kullanýcýnýn profil bilgilerinin diðer sitelere de açýlmýþ olmasý manasýna gelmiyor mu? Evet büyük oranda geliyor. Bundan dolayý bu tür sosyal medyalara kayýt esnasýnda verilen kullanýcý bilgilerinin de çok sýnýrlý ve mümkünse kiþisel güvenliðiniz adýna fason olmasýnda yarar var.

 

B?T?N SÝTELERDE

Ýnternette genel olarak hangi sosyal medya kimliðinin daha çok kullanýldýðýnda baktýðýmýzda Facebook'un %46'lýk bir oranla neredeyse tüm kullanýlan sosyal profil kimlikleri içinde, genelin yarýsýný topladýðý görülüyor.

 

EÐLENCE SÝTELERÝNDE

Eðlence, reality þovlarý, sport programlarý gibi video ve müzik akýþlarýnýn sunulduðu sitelerde giriþ/login için yine Facebook, %52'lik payla önde gidiyor. En yakýn rakibi Twitter ise %15'lik oranla bayaðý bir geriden geliyor.

 

HABER SÝTELERÝNDE

Ýþin rengi haber sitelerine geldiðinde ise tamamen deðiþiyor. Haber paylaþma ve yorumlama iþlemleri için genelde Twitter kullanýlýyor. Ve %45'lik oranla neredeyse yarýyý yakalamýþ durumda.

 

Ý?/PROFESYONELLÝK SÝTELERÝNDE

Ýþ ve B2B tarzý sitelerde ise yine %37'lik oranla Facebook kullanýmý baþý çekerken, hemen ardýndan Google (%19) ve Yahoo!(%18), kullaným oranlarýyla bu alanda gözadý edilemez.

 

PROFÝL BÝLGÝLERÝNE G?RE

Sosyal medya kimlik bilgileri ve verileri ilgili servislere giriþ yaptýktan sonra o sitelere de açýk hale geliyor. Bu medyalardaki bilgilerin bir kýsmý kullanýcýnýn bizzat kendisi tarafýndan genel kullanýma kapatýlsa da, bazýsý da direkt sosyal medyanýn kendisi tarafýndan açýk/public eriþime kapatýlýyor veya açýlýyor. Yukarýdaki grafikte ise hangi sosyal medyanýn, ne tür kullanýcý bilgilerini dýþarýdaki sitelerin eriþimine açtýðý görülüyor. Facebook ve Yahoo genel olarak birçok kullanýcý verisini, baðlanýlan/kayýt olunan sitenin eriþime açýyor.

 

Kaynak: http://info.gigya.com/Identity.html


· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 09.07.2010 | 3191 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.26.154 | Yüklenme: 0.301 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar