E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternetteki Tüm Web Sayfalarýnýn 5'te 1'inde En Az Bir Tane Facebook Baðlantýsý Var

Açýk kaynak bir internet dizini olan Common Crawl tarafýndan 2012'de taranmýþ 1,3 milyar URL adresinde yapýlan bir incelemeye göre dünyadaki bütün web sayfalarýnýn yaklaþýk %22'sinde en az bir Facebook baðlantýsý var. Yani dünyadaki tüm web sayfalarýnýn 5'te 1'inde bir Facebook baðlantýsý varken, bunun yanýnda web sayfalarýnýn %8'inde de Open Graph protokolüne ait etiketler kullanýlýyor.

 

Common Crawl Nedir?
5 milyardan fazla web sayfasýný, PageRank deðerleri, baðlantý (link) grafikleri ve diðer meta verileriyle birlikte serbestçe eriþilebilir bir dizin (indeks) halinde tamamen ücretsiz olarak sunan açýk-kaynak bir ortak tarama veri tabanýdýr. Daha fazla bilgi için 5 Milyar Web Sayfasýnýn Tarandýðý Ortak Dizin baþlýklý yazýya bakabilirsiniz.

 

Facebook dünyadaki bütün internet kullanýcýlarýnýn neredeyse yarýsýna ulaþmýþken, ayný gayretini web sayfalarýna yayýlmada da gösteriyor. Bir ahtapot gibi kollarýný ulaþabileceði heryere uzatýyor. Ve kendince bir takým fetihlerde (istilalar!) bulunuyor. En son Common Crawl tabanlý yapýlan bir analizde sadece 2012 yýlýnda taranmýþ ~1,3 milyar URL'nin içinde yazý/html bulunan 1,11 milyarýnýn ~%22'sinde en az bir Facebook URL'si bulunmuþ ve ayrýca ~%8'inde de Facebook'un sitelerle sosyal entegrasyonunu kolaylaþtýran Open Graph protokolüne ait etiketler görülmüþ. Yapýlan analizden çýkan önemli bulgular:

------------------------------------------------------------
Ýncelenen URL'ler:           1,297,373,773
TEXT/HTML olanlar:           1,117,415,954
Facebook URL'si içeren sayfalar:    242,063,274 (%21.66)
Open Graph etiketi içeren sayfalar:   84,453,177 (%7.56)


Facebook URL Detaylarý
------------------------------------------------------------
Facebook URL'si içeren sayfalar:    242,063,274
Toplam Facebook URL'si:         471,013,958
Ortalama Facebook URL/Sayfa:      1.94
Tekil Facebook URL:           3,556,668

En Çok Referanslanan Facebook URL Listesi:
	/plugins/like          %15.69
	/2008/fbml           %13.45
	/sharer             %9.54
	/share             %6.69
	/plugins/likebox        %4.60
	/profile            %1.30
	/home              %1.25
	/group             %0.96
	/widgets/like          %0.73
	/plugins/activity        %0.43
	/plugins/recommendations    %0.35


Sayfalardaki Open Graph Etiketleri
-------------------------------------------------------------
Open Graph etiketi içeren sayfalar:   84,453,177

En Çok Kullanýlan Open Graph'lar:
	hotel              %1.55
	movie              %1.31
	activity            %1.14
	song              %0.76
	game              %0.72
	book              %0.67
	band              %0.66
	restaurant           %0.52
	actor              %0.40
	profile             %0.38

· · · · · · ·
Yazan: | 15.07.2012 | 12890 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.265 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar