E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

LinkedIn'in Adýnýzý ve Resminizi Reklamlarda Kullanmasýný Engelleyin

LinkedIn, bundan böyle kullanýcýlarýna, yayýnlayacaðý sosyal içerikli reklamlarda onlarýn resimlerini ve adlarýný kullanma iznini iptal etme seçeneðini sunmaya baþladý. Normalde otomatik bir þekilde izin verilen bu seçeneði artýk iptal edebileceksiniz. Böylelikle LinkedIn'in bazý zamanlarda reklam verenin mesajýný, reklamý amaca daha uygun hale getirmek için, LinkedIn iletiþim aðýndaki sosyal içerik ile eþleþtirmeyi doðrudan kullanýcýnýn inisiyatifine býrakmýþ oluyor.

 

LinkedIn üyeleri, kiþi veya hizmet önerdiklerinde ya da baþka bir eylem gerçekleþtirdiklerinde, adlarý ve resimleri baþkalarýna gösterilen ilgili reklamlarda görünebilir. Diðer taraftan, siz LinkedIn'de bu eylemleri gerçekleþtirdiðinizde de, adýnýz ve resminiz LinkedIn üyelerine gösterilen ilgili reklamlarda görünebilir.

Buradaki amaç "sosyal içerik" saðlayarak, üyelerin LinkedIn'in iliþkili olduðu ürün ve hizmetlerle ilgili daha kolay bilgi edinmelerini saðlamak olsa da aslýnda bu bir nebze de olsa kiþilik haklarýnýn ihlal edilmesi manasýna gelerek, sizden habersiz isim ve resiminizin baþkalarýna gösterilmesi oluyor.

 

Ýþte bunu tamamen engellemenin artýk çok kolay bir yolu var. Öncelikle LinkedIn hesabýnýza giriþ yaptýktan sonra Ayarlar sayfasýna gidin: https://www.linkedin.com/secure/settings?trk=hb_acc

 

 

Ardýndan Hesap sekmesinden GÝZLÝLÝK KONTROLLERÝ bölümünden Toplumsal Reklamlarý Yönetin baðlantýsýna týklayýn. Açýlan pencereden "LinkedIn, adýmý, fotoðrafýmý sosyal içerikli reklamlarda kullanabilir." seçeneðini kaldýrýp Save düðmesine basýn.

Ýþlemleri gerçekleþtirdiðiniz andan itibaren LinkedIn artýk adýnýz ve resminizi reklamlarda kullanmayacaktýr.


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 11.08.2011 | 5015 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.59.242 | Yüklenme: 0.387 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar