E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Popüler Türk Twitter Kullanýcýlarýnýn Sahte/Spam Takipçilerinin Analizi

Status People Fake Follower Check, þu sýralar gündemi epeyce meþgul eden sahte Twitter takipçilerini bulmak için geliþtirilmiþ oldukça ilginç bir araç. StatusPeople ile hem kendinizin hem de baþkalarýnýn sahip olduðu Twitter takipçilerinin ne kadarýnýn sahte/spam, inaktif/pasif ve aktif olduðunu tespit etmenize olanak saðlýyor. Biz de sizin için Twitter'da takip etmek için kiþilerin önerildiði kategoriler bölümünden en popüler 25 profili seçip, sahip olduklarý sahte profillerin analizini çýkarttýk.

 

Twitter'da çok takipçiye sahip olmak, bunun bir fors sebebi sayýlmasý ve hemen ardýndan gelen sahte, bot ya da spam takipçi tartýþmasý çok uzun zamandýr süregelen hararetli bir tartýþma konusu. Ýþte bu tartýþmayý yeniden iyice alevlendiren araç ise son bir haftadýr ortaya çýkmýþ olan bir sahte profil analiz aracý olan Status People Fake Follower Check'dir.

Deneysel bir araç olan StatusPeople, spam/sahte profilleri çok az ya da hiç takip edeni olmayýp, ayný zamanda yine çok az ya da hiç tweet atmamýþ ama yüzlerce/binlerce Twitter hesabýný takip eden profiller olarak tanýmladýktan sonra hedefteki Twitter profilinin ne kadar popüler olduðuna baðlý olarak tüm takipçilerini bu spam kriterine göre analiz edip içinden 500 kaydý çýkarmaktadýr. Sonuçlarý da buna göre belirlemektedir.

Araç 100,000 ve altýndaki miktarda takipçiye sahip olanlar için daha doðru analiz yaparken, çok popüler olan kullanýcýlarýn bütün bir takipçi tabanýndan ziyade halihazýrdaki geçerli ve interaktif görünen takipçilerinin aktiviteleri için iyi bir bakýþ sunabileceðini de vurguluyor.

 

 

Biz de sizin için aracý kullanarak hem gündemin hem de sosyal medyanýn oldukça popüler olan Twitter profillerini Twitter'ýn kategoriler sayfasýndan seçerek sahte takipçi analizini gerçekleþtirdik (kategori baþlýðý ile profil kiþisi uyumlu olmayabilir):

 

Siyaset - https://twitter.com/who_to_follow/interests/siyaset

 
Takipçi Sayýsý
Sahte takipçiler
Pasif takipçiler
Aktif takipçiler
2,124,265
%48
%38
%14
1,725,464
%48
%32
%20
834,267
%45
%35
%20
350,068
%33
%39
%23
361,110
%34
%37
%29

 

Müzik - https://twitter.com/who_to_follow/interests/m%C3%BCzik-5

 
Takipçi Sayýsý
Sahte takipçiler
Pasif takipçiler
Aktif takipçiler
2,008,247
%49
%30
%21
1,781,077
%51
%40
%9
1,248,600
%35
%35
%30
1,686,775
%46
%38
%16
1,160,852
%53
%29
%18

 

Sinema-Tv - https://twitter.com/who_to_follow/interests/sinema-tv

 
Takipçi Sayýsý
Sahte takipçiler
Pasif takipçiler
Aktif takipçiler
1,850,903
%41
%32
%27
407,756
%29
%40
%31
602,587
%38
%33
%29
981,461
%44
%36
%20
2,669,321
%52
%32
%16

 

Türkiye  - https://twitter.com/#!/who_to_follow/interests/tr-country-category

 
Takipçi Sayýsý
Sahte takipçiler
Pasif takipçiler
Aktif takipçiler
@mserdark (M. Serdar Kuzuloðlu)
193,900
%47
%31
%22
@ETemelkuran (Ece Temelkuran)
345,214
%36
%35
%29
@Niltakipte (Nil Karaibrahimgil)
1,258,578
%46
%35
%19
581,547
%39
%36
%25
579,369
%44
%36
%20

 

Teknoloji Kategorisi - https://twitter.com/who_to_follow/interests/teknoloji

 
Takipçi Sayýsý
Sahte takipçiler
Pasif takipçiler
Aktif takipçiler
148,551
%44
%38
%18
260,443
%45
%34
%21
200,752
%37
%33
%30
@ElifD1 (Elif Daðdeviren)
262,058
%42
%38
%20
100,813
%59
%28
%13

 

Yazarlar - https://twitter.com//who_to_follow/interests/k%C3%B6%C5%9Fe-yazarlar%C4%B1

 
Takipçi Sayýsý
Sahte takipçiler
Pasif takipçiler
Aktif takipçiler
780,087 %41
%34
%25
1,504,724
%51
%34
%15
386,697
%27
%40
%33
157,758
%24
%45
%31
629,149
%26
%37
%37

 

Status People Fake Follower Check her ne kadar deneysel bir araç olsa da, Twitter’da inanýlmaz sayýda takipçiye sahip olan kiþilerin, aslýnda sanýldýðý kadar popüler olmayabileceði ortaya çýkarmýþ oldu.

 

Adres: http://fakers.statuspeople.com


· · · · · · ·
Yazan: | 16.08.2012 | 12563 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.165.74 | Yüklenme: 0.265 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar