E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Dünya Liderlerinin Onaylý Twitter Sayfalarý

Twitter akýmýna sadece bizim gibi vatandaþlar deðil, dünya liderleri de çoktan kapýlmýþ durumda. Twitter, normal hesaplara kolay kolay vermediði Verified Account titrini Twitter üzerinde hesabý olan dünya liderlerine vermiþ. Ama aralarýnda hala onaylý olmayan hesaplar da var. Ýþte bütün bu dünya liderlerinin onaylý Twitter hesaplarýný tek bir yerden takip edebilirsiniz.

30.06.2010 | Devamı »

Sosyal Medyalarda Profil Resimleri Yerine Videolar Gösterin

Vanityvid, videolarýnýzdan statik/durgun olan Facebook ve Twitter profil resimleriniz yerine aynen bir videoda olduðu gibi sonsuz dönecek þekilde hareketli ve dinamik profil resimleri meydana getiren oldukça ilginç ve eðlenceli bir servistir. Hareketli ve dinamik profil resmi haline getirmek istediðiniz videoyu siteye yüklemeniz yeterli.

30.06.2010 | Devamı »

Resimlerinizi Birleþtirip Facebook Hesabýnýza Otomatik Olarak Ekleyin

Flipicz, birbirine benzeyen iki resmi alýp, bunlarý optik illüzyona benzer bir iþlemle birleþtiren ve son halini de Facebook profilinize ekleyen oldukça enteresan bir servis.

29.06.2010 | Devamı »

Kategorik ve Filtrelenmiþ Twitter Takibi Yapýn

In a Gist, Twitter üzerinde ne olup ne bittiðine, kategorik ve filtrelenmiþ bir þekilde bakabileceðiniz yararlý bir servistir. Twitter takibini derli-toplu yapabileceðiniz yararlý bir sitedir.

24.06.2010 | Devamı »

Sosyal Aðlardaki Ýliþkilerin Gizli Tesiri

Sosyal medya deyip geçmemek lazým. Neredeyse hepimiz, arkadaþ, aile, iþ arkadaþlarý ve benzeri kiþilerden oluþan sosyal aðlarýn bir parçasýyýz. Aðdaki kiþiler arasýndaki nasýl bir bað var? Bu bað, iliþkileri ve karþýlýklý etkileþimleri ne derece etkiliyor? Nicholas Christakis, mutluluktan obeziteye kadar birçok farklý özelliðin nasýl insandan insana yayýlabileceðinin ve aðdaki konumunuzun hayatýnýzý nasýl da hiç fark etmediðiniz yollardan etkileyebileceðinin izlerini sürüyor.

22.06.2010 | Devamı »

E-Posta Hesabýnýzdan Twitter Güncellemesi ve Takibi Yapýn

Kabutr, Twitter sayfasý güncellemelerini e-posta kutunuzdan takip etmenizi ve yine e-postanýz üzerinden tweet yapmanýzý saðlayan çok yararlý bir uygulamadýr. Twitter profilini takip etmek için fazladan zaman ayýramayanlara ilaç gibi gelebilecek çok orjinal bir uygulama.

21.06.2010 | Devamı »

Facebook Arkadaþýnýz Olmayan Kiþilerin Resimlerini Görme Uygulamasý

Photo Stalker (resim iz sürücü), Facebook üzerinde arkadaþýnýz olmayan kiþilerin profil ve albüm resimlerini görebilmenizi saðlayan ilginç bir Facebook 3.parti uygulamasýdýr. Daha önceden direkt Facebook açýklarý kullanýlarak yapýlan iþlemi bu sefer Facebook yan uygulamasý ile yapabiliyorsunuz. (20.11.2011 TARÝHÝNDE GÜNCELLENDÝ)

18.06.2010 | Devamı »

Nitelikli Facebook Hayran Sayfasý Uygulamalarý Yapýn

Buzzeo, herhangi bir programlama veya teknik bilgi gerektirmeden online ve ücretsiz olarak Facebook sayfa uygulamalarý yapmayý saðlayan harika bir servistir. E-ticaret uygulamalarýndan anket uygulamalarýna, hediye uygulamalarýndan trivia oyunlara kadar birçok ilginç uygulamayý online yapabilirsiniz.

17.06.2010 | Devamı »

Sosyal Müzik Dinleme ve Paylaþma Platformu

ListenMusic.fm, favori sanatçýnýzýn müziklerinin yanýsýra o anki ruh halinize baðlý þarkýlarý online olarak dinleyebileceðiniz ve yepyeni müzikler keþfedebileceðiniz bir sosyal müzik dinleme platformudur ve tamamen ücretsizdir.

16.06.2010 | Devamı »

Facebook Resimlerinizi Sýkýþtýrýlmýþ (Zip) veya PDF Olarak Ýndirin

Pick&Zip, bütün Facebook resimlerinizi ve albümlerinizi hatta arkadaþlarýnýzýn albümlerinde etiketlendiðiniz resimleri de dahil olmak üzere sýkýþtýrýlmýþ dosya (zip) veya her biri bir PDF dosyasý formatýnda olacak þeklinde tek týkla indirebileceðiniz çok yararlý bir servistir.

16.06.2010 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.279 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar