E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Medya ve Paylaþým Ortamlarýnýn Hayatýmýza Etkisi

BBCBBC Türkçe'den Faik Uyanýk'ýn hazýrladýðý Sosyal Medya ve Siz adlý programda, Facebook, Twitter, Youtube ve buna benzer diðer sosyal paylaþým ortamlarýnýn hayatlarýmýza etkisini ele alýyor.

17.02.2010 | Devamı »

Twitter Yazýlarýnýzý ve Konularýný Sitenizde Bir Kutu ?eklinde Otomatik Gösterin

Daha önce Twitter'a girdiðiniz yazýlarý, Twitter'da yaptýðýnýz aramalarý ve favori tweetlarýnýzý baþka bir web sayfasýnda gösterebilmek için gerekli kodlarý anlatmýþtýk. ?imdi ise bütün bunlarý otomatik olarak yapýp ve sitenize koyabileceðiniz bir kutu (widget) haline getiren çok faydalý Twiclur sitesini tanýtacaðýz.

16.02.2010 | Devamı »

Facebook ?zerinden Müzik Paylaþýn ve Dinleyin

Feeder.fm, Facebook ve Twitter sayfanýz üzerinden çok kolay bir þekilde müzik paylaþmanýzý ve çalmanýzý saðlayan oldukça harika bir uygulama. Müzikler direkt sayfa üzerinde çalabiliyor.

12.02.2010 | Devamı »

Sosyal Medya Tarihin Akýþýný Nasýl Deðiþtirebilir

Ýran'dan gelen seçim krizi haberlerinde insanlarýn kendi baskýcý rejimleri aþarak Twitter ve Facebook üzerinden nasýl haber paylaþtýðý, Mayýs 2008'deki Çin depremi ve en son Haiti'de gerçekleþen büyük depremden özellikle ilk gelen haberlerin bizlere 'haber' kavramýnýn gelecek yýllarda nasýl deðiþim geçireceði ve bu noktada sosyal medyanýn yadsýnamaz gücünü çok bariz bir þekilde göstermiþtir.

09.02.2010 | Devamı »

Spam Twitter Takipçilerini Kolayca Engelleyin

StopTweetTwitter hesaplarýnýza dadanan spam, mühtehcen ve reklam takipçilerinden býktýnýzsa; size tanýtacaðýmýz StopTweet ile artýk bunlardan otomatik olarak kurtulabilirsiniz.

08.02.2010 | Devamı »

Türk Twitter Kullanýcýlarý Dizini

Twitter Takip, dünya'nýn ilk ve tek Türk Twitter dizini sitesidir. Sadece Türk Twitter kullanýcýlarýnýn bulunduðu dizinde kullanýcýlar 16 farklý kategoriye göre ayrýþtýrýlmýþ durumdalar.

02.02.2010 | Devamı »

Twitter ?zerinden Reklam Yayýnlayýn

adlyAd.ly, Twitter sayfanýz üzerinden reklam yayýnlamanýzý saðlayan ve sadece Twitter reklamlarý üzerine odaklanmýþ bir sosyal að reklam servisidir.

21.01.2010 | Devamı »

Flickr ve Facebook Resimlerinden Online Dergi Yapýn

logo20YouTellYou, resimlerin üzerine açýklamalar ekleyerek foto-hikaye haline getirilmesiyle bir online dergi elde edilmesini saðlayan eðlenceli ve faydalý bir web servisidir.
08.01.2010 | Devamı »

Trendlerin ve Eðilimlerin Sosyal/Dijital Medyada Gerçek Zamanlý Takibi

Trendrr, eðilimleri/trendleri popülerliliðine ve bilinilirliði göre 50 faklý yapýlandýrýlmýþ kaynaktan kalitatif, kantitatif, gerçek zamanlý ve rekabetçi kriterlere göre izleyebileceðiniz bir gerçek zamanlý sosyal ve dijital medya takip aracý.

29.12.2009 | Devamı »

Facebook Müzik-MP3 Oynatýcý Uygulamasý

Muziic, Facebook sayfanýzda müzik/mp3 dinleyebileceðiniz, radyo istasyonlarýný takip edebileceðiniz ve playlist oluþturup arkadaþlarýnýzla paylaþabileceðiniz oldukça fonksiyonel bir Facebook uygulamasý.
28.12.2009 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.313 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar