E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter Yazýlarýnýz Kitap Haline Gelsin

Eðer bir Twitter hesabýnýz varsa bu uygulamayý gerçekten çok seveceksiniz: Tweetbook, twitter yazýlarýnýzý e-kitap formatýna (.pdf) çeviren harika bir uygulamadýr.

08.12.2009 | Devamı »

Twitter Profilinizin Görünümünü Kolayca Deðiþtirin

ColourLoversThemeleon isimli çok süper bir web uygulamasýný duyurdu. Uygulama ile Twitter profilinize girerek Twitter sayfanýzýn arka planýný oldukça þýk desenler, þekiller ve renklerle þenlendirebiliyorsunuz.
03.12.2009 | Devamı »

Twitter ?zerinden Web Sitesi Trafiðini Artýrma

Genelde ülkemizde çok fonksiyonel olarak kullanýlmasa da, Amerika ve Avrupa  gibi yerlerde insanlar ürettikleri ürünün reklamýný yapmak, servislerini tanýtmak ve web sitelerinin trafiðini artýrmak için Twitter'ý oldukça iyi kullanýrlar.

26.11.2009 | Devamı »

Kendi Sosyal Medya Aðýnýzý Kurun

PeoplePods PeoplePods, sosyal að kapasiteli ve özellikli web siteleri yapmaya yarayan, PHP-MySQL ile yapýlmýþ bir açýk kaynak araç kitidir. Hem varolan sitelere sosyal medya yeteneði kazandýrabiliyor hem de kendisi ayrý bir sosyal medya sitesi olabiliyor.
25.11.2009 | Devamı »

Twitter Sitene Ekle Kodlarý

Twitter sayfanýza girdiðiniz yazýlarý, twitterda yaptýðýnýz aramalarý ve favori olarak iþaretlediðiniz tweetlarý otomatik olarak baþka bir web sayfasýnda gösterebilmek mümkün. Bunun kopyala-yapýþtýr tarzý birkaç kolay yolu var.

05.11.2009 | Devamı »

Twitter Arama Sonuçlarýný Sesli Olarak Dinleyin

Twitter üzerine son zamanlarda o kadar çok uygulama çýkýyor ki, bazýlara adama bu kadar da olmaz dedirtiyor! Tanýtacaðýmýz bu uygulama ise oldukça uçuk bir fikir olmuþ. Twitter arama sonuçlarýný sesli olarak okuyor. Yani ilgili arama da bir radyo yayýný yapýyor aslýnda.

04.11.2009 | Devamı »

Ýnternet Pazarýnda Sürekli Yükselen Türkiye Etkisi

Geçen hafta Ýstanbul'da pazarlama ve yönetim uzmanlarýndan Günseli ?zen Ocakoðlu ve Hakan ?enbir tarafýndan organize edilen IPZ2009 Ýnteraktif Pazarlama zirvesinde fütürist ve müteþebbis Ross Dawson tarafýndan dünyada Türkiye'nin internet pazarýnda neden en sýcak bir ülke olduðu hakkýnda bir sunum gerçekleþtirildi. Oldukça çarpýcý bilgiler sunulmuþ.

02.11.2009 | Devamı »

Sosyal Medyalarda Kullanýcý Adýnýzýn Daha ?nceden Alýnýp Alýnmadýðýný Bulun

http://www.google.com/s2/favicons?domain=knowem.com Knowem, 340 popüler sosyal medyayý araþtýrarak kimliðinizin, favori kullanýcý adýnýzýn ve kurumsal adýnýzýn bu medyalarda kullanýp kullanýlmadýðýný kontrol ederek sizin yerinize kayýt ediyor ve eðer daha önceden alýnmýþsa sizin için onu geri almaya çalýþýyor.

21.10.2009 | Devamı »

Twitter Benzeri Mikro Bloglama Uygulamalarý

twitter"Mikro bloglama" þu sýralar Twitter ile beraber web dünyasýnýn gündemini etkileyen sýcak konulardan biri. Çok az bir çabayla ve kýsa kelimelerle durumun ve duygularýn ifade edilebiliyor olmasý bilenen blog sistemelerine olan kýyaslamasýnda onu daha bir ön plana getirmiþ durumda þu sýralar. Ýþte size Twitter benzeri kendi mikro bloglama topluluðunuzu kurabileceðiniz 6 ücretsiz uygulama.
19.10.2009 | Devamı »

Twitter ?zerinden Resim Paylaþýn

Twitpic, Twitter üzerinden resim paylaþmanýza olanak saðlayan bir uygulamadýr. Servisi kullanmak için Twitter hesabýnýzýn olmasý gerekiyor.

19.10.2009 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.278 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar