E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sayýlarla Sosyal Medyada Van Depremi

Geçen pazar günü 7,2 büyüklüðünde yaþanan Van depreminin ardýndan sosyal medyada özellikle de Twitter'da birkaç kendini bilmez ideolojik zihniyete ait alçak ve üzücü mesajlarýn ardýndan Twitter kendini hýzlýca toparlamýþ, Van'daki kardeþlerimiz için daðýnýk ve tam olarak hedefe yönelik olmasa da bir yardým seferberliði aðýna dönüþmüþ ve þu ana kadar da Van içerikli taþýdýðý mesajlarýn sayýsý 500.000'i geçmiþtir. Google da bu arada boþ durmamýþ ve doðal afetlerde açtýðý "kiþi bulucu"yu Van için baþlatmýþtýr.

 

Bu yazýmýzda sizlere acý verici ölü sayýsý ve istatistiklerden daha ziyade sadece internette ve sosyal medyada (Twitter baðlamýnda) deprem sonrasý gerçekleþen aktivitelerin bir özetini sunacaðýz.

 

Resimler: http://fotogaleri.ntvmsnbc.com/helikopterden-deprem-alani.html

 

» ?imdiye kadar atýlan tweet sayýsý: 500,000'in üzerinde

» Google Kiþi Bulucu'da takip edilen insan sayýsý: 4900

» Kullanýlan konular (hashtags): #van, #EvimEvindirVan, #deprem, #kardeslikzamani, #vanicintekyurek.

» Gazeteci Ahmet Tezcan'ýn Twitter'da baþlatmýþ olduðu #EvimEvindirVan kampanyasýna ilk saatlerde 15 binin üzerinde evini açma teklifi geldi.

» #kardeslikzamani programý için toplanan yardým miktarý: 65 milyon TL'nin üzerinde

» #vanicintekyurek programý için toplanan yardým miktarý: 61 milyon TL'nin üzerinde

» ?imdiye kadar enkazlardan sað olarak kurtarýlan insan sayýsý: 185.

 

Ýlk baþlarda tersine ve menfi esen sosyal medyadaki rüzgar çok kýsa sürede toparlanýp normal ve insani bir akýþta eserek hayatýn gerçeklerine dönmüþ ve sosyal medyanýn kýsa vadeli olan etkisini daha da güçlendirmiþtir.

Bunun yanýnda Van depremiyle birlikte bir kez daha sosyal medya, bizi bir arada tutan insani müþtereklerin turnusol ortamý olma vazifesini de ifa etmiþtir.

 

Yardým Kaynaklarý

 

Önemli Telefon Numaralarý

  • Kýzýlay Yardým Hattý: 168
  • Kýzýlay Ýletiþim Hattý: 0312 293 60 25, 0312 293 60 26
  • Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi: 0312 220 26 22 (23-24-25)
  • Van Kriz Masasý: 0 432 214 83 81

· · · · · · ·
Yazan: | 27.10.2011 | 48022 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.298 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar