E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Aðlarýn Benimsenme Yaþam Döngüsü

Müþterinin yeni bir ürün ya da hizmete uyum ve benimseme sürecini ifade eden 'yeniliðin benimsenme modeli', sosyal aðlara ve onlarýn geliþmesi sürecine uygulandýðýnda ortaya oldukça ilginç bir resim çýkýyor. Böylelikle bu yaklaþým sosyal aðlarýn gelecekteki gidiþat ve yörüngeleri hakkýnda bize daha iyi bir öngörü ve tahmin olanaðý saðlayabilir.

 

"Yeniliðin Üstlenilmesi/Benimsenmesi Modeli"ndeki grafik eðrisinde 5 farklý tipte yeniliði benimseyen grup tipi görünmektedir. Bunlar innovators (%2,5 - yenilikçiler), early adopters (%12,5 - erken benimseyenler), early majority (%34 - erken çoðunluk), late majority (%34 - geç çoðunluk) ve laggards (%16 - geriden/arkadan en son gelenler). Yeniliði benimseme hýzýna göre insanlar bu dilimlerde diziliyor.

 

Her bir grubun teknolojiyi benimseme ve uyumuna göre belirli bir benzersiz psikografik özellikleri var. Hangi tür yenilik için konuþuyorsanýz, o eðrinin altýndaki kiþileri psikografik özelliklerine göre ele almak durumundasýnýz.

 

Bu modelin bir dijital stratejist olan Vincos tarafýndan sosyal aðlarýn üzerine uygulanmasý sonucunda ise ortaya çok ilginç bir grafik çýkýyor:

 

 

Buna göre  Friendfeed kullanýcýlarýnýn önemli bir kýsmý hatta büyük çoðu yenilikçiler tarafýndan keþfedilmiþ ve o noktada kalmýþ. Google+ ise en son 20-25 milyonluk bir yenilikçi sýçramasý ile oldukça hýzlý bir þekilde "erken ayanlar" grubuna ilerlemeye baþladý. Yani þu an için bile hala sadece yenilikçi kesim tarafýndan biliniyor.

LinkedIn ve Bebo gibi oturaklaþmýþ sosyal aðlar ise hala "erken benimseyenler/ayanlar" tarafýndaki kitlelere ulaþmýþ durumdalar.

Twitter ise 200 milyondan fazla kullanýcýsý ile çoktandýr "erken çoðunluktaki" kitlelerin ekmeðini yiyor. Grafik eðrisine de bakýlýrsa yakýn bir dönemde "geç çoðunluk" grubundan insanlarý da bünyesine katacak gibi. Foursquare ise Twitter'ýn hemen arkadasýndan seyrediyor.

Çin'in sosyal aðlarýndan biri olan QQ Messenger ise "geç çoðunluk" grubuna neredeyse geçmiþ gibi. Yani kitlesel geniþlemesini Çin geneli olmasýna raðmen kiþi bazýnda çeþitlendirmiþ durumda.

Facebook ise ilk 4 gruptan kitleleri çoktan yemiþ olmakla beraber þu an için henüz yenilikleri "en geriden takip eden" kitleye ulaþamamýþ gibi. Zaten son zamanlarda Facebook için ortaya atýlan birçok hipoteze göre þu an için bir duraklama ve hatta kýsmi de olsa bir gerileme bile yaþanabilir.


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 09.08.2011 | 3562 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.59.242 | Yüklenme: 0.376 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar