E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Aðlarýn Günlük Tekil Ziyaretçi Sayýlarý

sosyal-aglarFacebook'un dünyanýn en büyük sosyal aðý olmasýna raðmen tek baþýna tüm bir sosyal að küresini temsil etmediði ortada. Facebook dýþýnda bu alanda milyon düzeyinde günlük ziyaretçi sayýsýyla top koþturan çok ciddi oyuncular var. Ýþte revaçta olan sosyal aðlarýn günlük tekil ziyaretçi sayýlarý ve en çok ziyaret çektikleri ülkeler.


Günlük tekil ziyaretçi sayýsý ile kayýtlý/üye olan kullanýcý sayýsýný birbirine karýþtýrmamak gerek. ?ünkü kayýtlý kullanýcý yani üye olan kiþiler üye olduklarý sosyal aðý hergün ziyaret etmeyebilir. Bazýlarý vardýr ki haftada bir veya ayda birkaç kez ancak profillerine bakmaktadýrlardýr. Ve tip üyelerin yani pasiflerin sayýsý hiçte küçümsenecek kadar az deðildir. Bundan dolayý sitelerin popülerliðini, günlük çektikleri tekil ziyaretçi sayýsýna göre deðerlendirmek iyi bir referans olabilir. Aþaðýdaki verdiðimiz ziyaretçi istatistiklerini Google Trends verilerine göre yayýnlýyoruz.


kuru-kalabalik


FACEBOOK - facebook.com

facebook-ziyaretci

Grafiðe göre Facebook'un ?ubat'taki günlük tekil ziyaretçi sayýsý 310 milyondur. Bu da Facebook'un kullanýcýlarýnýn yarýsýnýn hergün siteye girdiðini gösteriyor.


Facebook'u En ?ok Ziyaret ?lkeler

1. Japonya
2. ABD
3. Endonezya
4. Brezilya
5. Güney Kore
6. Ýngiltere
7. Almanya
8. Hindistan
9. Meksika
10. Rusya


ORKUT - orkut.com

orkut-ziyaretci

?zellikle Brezilya ve Hindistan'da çok revaçta olan Orkut'un þubat ayý itibarýyla günlük tekil ziyaretçi sayýsý 51 milyonu buldu. 


Orkut'u En ?ok Ziyaret ?lkeler

1. Brezilya
2. Hindistan
3. ABD
4. Japonya
5. Portekiz
6. Paraguay
7. Ýspanya
8. Ýngiltere
9. Ýtalya
10. Katar


QZONE-QQ - qzone.qq.com

qzone-qq-ziyaretci

?in'in en büyük sosyal aðý olan QQ'nun þubat ayý itibarýyla günlük tekil ziyaretçi sayýsý 37 milyondu. Ziyaretçilerinin % 98-99'u ?in'den geliyor.


QQ'yu En ?ok Ziyaret ?lkeler

1. ?in
2. Güney Kore
3. ABD
4. Hong Kong
5. Japonya
6. Tayvan
7. Malezya
8. Singapur
9. Ýtalya
10. Kanada


TWITTER - twitter.com

twitter-ziyaretci

Gerçek-zamanlý iletiþimin hakkýný veren en popüler mikrobloglama sitesi ve sosyal aðý olan Twitter'ýn þubat ayý itibarýyla günlük tekil ziyaretçi sayýsý 22 milyondu.


Twitter'ý En ?ok Ziyaret ?lkeler

1. Japonya
2. ABD
3. Endonezya
4. Brezilya
5. Güney Kore
6. Ýngiltere
7. Almanya
8. Hindistan
9. Meksika
10. Rusya


ODNOKLASSNIKI - http://odnoklassniki.ru

odnoklassniki-ziyaretci

Rusya'nýn en popüler sosyal aðý olan Odnoklassniki'nin þubat ayý itibarýyla günlük tekil ziyaretçi sayýsý 9.3 milyondu.


Odnoklassniki'yi En ?ok Ziyaret ?lkeler

1. Rusya
2. Ukranya
3. Almanya
4. ABD
5. Moldova
6. Ýtalya
7. Ýsrail
8. Belarus
9. Gürcistan
10. Letonya


LINKEDIN - http://linkedin.com

linkedin-ziyaretci

Ýþ dünyasýnýn ve profesyonellerin sosyal aðý olan LinkedIn'in þubat ayý itibarýyla günlük tekil ziyaretçi sayýsý 8 milyondu.


LinkedIn'i En ?ok Ziyaret ?lkeler

1. ABD
2. Hindistan
3. Ýngiltere
4. Kanada
5. Hollanda
6. Ýtalya
7. Avustralya
8. Fransa
9. Almanya
10. Endonezya


vKONTAKTE - http://vkontakte.ru

vkontakte-ziyaretci

Rusya'nýn 2. popüler sosyal aðý ve Facebook'un klonu olan vKontakte'nin þubat ayý itibarýyla günlük tekil ziyaretçi sayýsý 8 milyondu.


vKontakte'yi En ?ok Ziyaret ?lkeler

1. Rusya
2. Ukranya
3. Belarus
4. Almanya
5. ABD
6. Kazakistan
7. Ýtalya
8. Letonya
9. Moldova
10. Estonya


BADOO - http://badoo.com

badoo-ziyaretci

Rusya kökenli ama daha çok Latin Amerika'da revaçta olan Badoo'nun þubat ayý itibarýyla günlük tekil ziyaretçi sayýsý 8 milyondu.


Badoo'yu En ?ok Ziyaret ?lkeler

1. Brezilya
2. Fransa
3. Ýtalya
4. Meksika
5. Ýspanya
6. Almanya
7. Polonya
8. Arjantin
9. Kolombiya
10. ABD


MIXI - http://mixi.jp

mixi-ziyaretci

Dünyanýn en eski ve Japonya'nýn en popüler sosyal aðý olan Mixi'nin þubat ayý itibarýyla günlük tekil ziyaretçi sayýsý 7 milyondu.


Mixi'yi En ?ok Ziyaret ?lkeler

1. Japonya
2. ABD
3. ?in
4. Güney Kore
5. Endonezya
6. Avustralya
7. Kanada
8. Ýngiltere
9. Tayland
10. Almanya


FLICKR - flickr.com

flickr-ziyaret

Sosyal fotoðraf paylaþým aðý olan Flickr'ýn þubat ayý itibarýyla günlük tekil ziyaretçi sayýsý 4.9 milyondu.


Flickr'ý En ?ok Ziyaret ?lkeler

1. ABD
2. Japonya
3. Ýngiltere
4. Almanya
5. Endonezya
6. Hindistan
7. Ýtalya
8. Brezilya
9. Kanada
10. ?in


Hi5 - http://hi5.com

hi5-ziyaret

Eskinin revaçta olan sosyal aðlarýndan Hi5'in þubat ayý itibarýyla günlük tekil ziyaretçi sayýsý 4.2 milyondu.


Hi5'i En ?ok Ziyaret ?lkeler

1. Tayland
2. Meksika
3. Romanya
4. Peru
5. Portekiz
6. ABD
7. Hindistan
8. Ekvador
9. Ýspanya
10. Ýtalya


MYSPACE - http://myspace.com

myspace-ziyaretci

Bir dönemin efsanevi sosyal aðý Myspace'in þubat ayý itibarýyla günlük tekil ziyaretçi sayýsý 4 milyondu.


Myspace'i En ?ok Ziyaret ?lkeler

1. ABD
2. Almanya
3. Japonya
4. Meksika
5. Ýngiltere
6. Fransa
7. Ýtalya
8. Kanada
9. Endonezya
10. Hindistan


NETLOG - http://netlog.com

netlog-ziyaretci

Genelde Avrupa'ya odaklanmýþ bir sosyal að olan Netlog'un þubat ayý itibarýyla günlük tekil ziyaretçi sayýsý 2.1 milyondu.


Netlog'u En ?ok Ziyaret ?lkeler

1. Ýtalya
2. Romanya
3. Suudi Arabistan
4. Belçika
5. Türkiye
6. Fransa
7. Almanya
8. Hindistan
9. Meksika
10. ABD


deviantART - deviantart.com

netlog-ziyaretci

Sanatçýlara ve fotoðrafçýlara yönelik bir sosyal að olan deviantART'ýn þubat ayý itibarýyla günlük tekil ziyaretçi sayýsý 1.3 milyondu.


deviantART'ý En ?ok Ziyaret ?lkeler

1. ABD
2. Endonezya
3. Almanya
4. Japonya
5. Ýngiltere
6. Rusya
7. Hindistan
8. Meksika
9. Kanada
10. Ýtalya


Daha baþka birçok sosyal að olmasýna karþýn burada genelde bilinen ve popülerlikleri çýktýklarý ülkeleri aþan aðlar ele alýnmýþtýr. Tüm dünya geneli sosyal að küresinde Facebook'un günlük tekil ziyaretçi sayýsýnda en yakýn rakibine 6 kat fark atmasý, hatta tüm rakiplerinin toplamýndan daha fazla ziyaretçiye sahip olmasý artýk insanlarýn zihinlerinde sosyal að medyasý olarak neredeyse Facebook'tan baþka birþeyin yankýlanmadýðýný gösteriyor.


Referanslar


· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 27.03.2011 | 11945 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.375 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar