E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Medya Baþarýsý ?lkeye ve Ekonomi Tipine Göre Deðiþiklik Arz Ediyor

Sosyal medya ve aðlar ülkelere ve farklý ekonomi tiplerine göre yeni müþteriler ve gelirler kazandýrýyor ve sosyal aðlar yeni bir pazarlama alaný olarak çok deðerli olduklarýný yavaþ yavaþ kanýtlýyor. Regus tarafýndan yapýlan ve eMarketer'de çýkan bir çalýþmaya göre 2011 için dünya geneli sosyal að reklam gelirleri 5.97 milyar dolara ulaþmýþ durumda. 2010'a göre tam %71,6'lýk bir artýþ var. 2011'de þirketlerin %47'si müþteri kazanmada sosyal aðlarý baþarýlý bir þekilde kullanýrken, 2010'a göre %7'lik bir artýþ yakaladý.

 

 

Araþtýrmaya göre Çin, sosyal aðlar üzerinden müþteri kazanmada dünyanýn en önde olan ülkesi konumunda iken, 2010'da %44'ten 2011'de %65 baþarý oranýný yakalamýþ durumda.

 

Yine araþtýrmadan çýkan çok çarpýcý bir sonuca göre ise geliþmekte olan ülke ve pazarlarda müþteri kazanmada sosyal aðlarýn müthiþ katkýsý söz konusu. Ýngiltere, Amerika, Japonya ve Kanada gibi geliþmekte olan ülkelerde sosyal aðlarý da kullanarak pazarlama yapan þirketler, yapmayanlara göre ayný dönem içinde çok daha fazla gelir ve müþteri kazandýlar.

 

 

Geliþmiþ veya geliþmekte olan ülkelerde gelir artýrma ve yeni müþteriler kazanma amacý þirketleri, sosyal medya ve aðlar gibi yeni platformlara daha çok yatýrým yapmaya itiyor.

Bu minvalde sosyal aðlar her iki tip pazarda da hem gelir artýrmak hem de yeni müþteriler kazanmak için gerekli iken, özellikle geliþmiþ pazarlarda rakiplerle daha sýký mücadele etmek için olmazsa olmaz platformlardýr.


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 27.06.2011 | 8359 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.315 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar