E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Medya ile Toplumlarýn Olaylar Karþýsýndaki Ruhsal Deðiþimleri Saptanabilir Mi

Bristol Üniversitesi Akýllý Sistemler Laboratuvarý Temmuz 2009 ile Ocak 2012 arasý 2,5 yýllýk döneme ait, Twitter'ý Ýngiltere'den (Birleþik Krallýk) kullanan 9,8 milyon Twitter kullanýcýsýnýn 484 milyon tweetini analiz ederek, nüfusunun önemli bir yekünü Twitter'da olan Ýngiltere toplumunun hayatýn akýþýna ve olaylara bakarak genel ruhsal ve psikolojik halinin nasýl deðiþtiðini bir zaman çizelgesine baðlý sanal bir insan karakterinin sergilediði duygu durumlarý þeklinde simüle eden ilginç bir araç yaptý.

 

Araþtýrmada toplumsal olaylar ve sosyal deðiþimler karþýsýnda insanlarýn sergilemiþ olduðu davranýþlarýn genel bir bütün içinde grafiðe dökülerek sanal bir insan karakteri üzerinden aksettirilmesi gerçekten ilgi çekici bir görselleþtirme yöntemi olmuþ.

 

 

Ortaya çýkan genel sonuçta, Ýngiltere toplumunun özellikle en son yapýlan meþhur Kraliyet düðünü ve 2011 yazýnda Ýngiltere'de yaþanan büyük toplumsal isyanlarda sergilemiþ olduðu toplumsal ortak ifade ve tepkinin sanki canlý bir yansýmasýný hem de zamana baðlý bir biçimde yeniden görebiliyor yani canlandýrabiliyorsunuz.

Özellikle Ýngiliz hükümetinin kamu harcamalarýndaki kesinti için yaptýðý duyuru sonrasýndaki negatif ruh halini ve bunun araþtýrmanýn son devresine kadar sürdüðünü, 2011'in yazýnda baþlayan ayaklanmalarýn hemen öncesinde zaten halkýn öfkesinde var olan bir artýþýn sürmekte olduðunu ve Kraliyet düðününde bu korku ve öfkelerin kýsmen de olsa dindiðini, ama sonrasýnda ise hemen devam ettiðini ibretle gözlemleyebiliyorsunuz.

Böylesi kapsamlý bir araþtýrma sonucu, uzmanlar neþe, korku, öfke ve üzüntü gibi duygusal ifadelerin Twitter'da önemli ve kayda deðer miktarda bir hedef kullanýcý kitlesinin tweetlerinden ayýklanarak toplanmasý yoluyla sosyal olay ve trendlere karþý toplumun duruþunun tespit edilebileceðini ve hatta bazý olaylarýn gerçekleþmeden önce öngörülebileceðini düþünüyorlar.

 

Altta adresi verilen aracý ziyaret ederek siz de araþtýrma sonucu elde edilen grafiðin animasyonunu "Start Animation" düðmesine basarak oynatabilir ve Ýngiliz toplumunun 2,5 yýlda yaþanan olaylar karþýsýndaki duygu durumunu simüle edebilirsiniz.

Adres: http://mediapatterns.enm.bris.ac.uk/mood

 

Konuyla ilgili olarak Twitter etkisine dair diðer örnek araþtýrma ve olaylar için alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:

 

Konuyla ilgili olarak diðer veri görselleþtirme örnekleri için alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · · ·
Yazan: | 17.04.2012 | 4154 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.67.122 | Yüklenme: 0.404 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar