E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Medya Karþýlaþtýrmalarý ve Hangisini Kullanmalý

Hangi sosyal medya daha iyidir? Hangi sosyal medya daha çok trafik getirir? Hangisinde kendinizi/markanýzý daha kolay ifade edebilirsiniz? Bu ve benzeri sorulara rehber olabilecek ve Twitter, Facebook, Flickr, Linkedin, YouTube, Digg ve Del.icio.us hakkýnda sosyal medya karþýlaþtýrmalarý.


Aþaðýdaki deðerlendirmeler, daha iyi anlaþýlmasý açýsýndan renklendirilmiþtir:

  ÝYÝ    TAMAM    K?T?  
   SÝTENÝZE TRAFÝK DURUMU
SEO
Potansiyeli büyük olabilir fakat, promosyon/tanýtým bir sanattýr. Markanýzý tanýtýrken aðýrdan alýn, tam asýlmayýn ve biraz dikkatleri üzerinize çekin. Sitenize saðlayacaðý SEO deðeri kýsýtlýdýr. Fakat tweetler arama sonuçlarýnda yükselmenizi saðlayabilir. Kýsa urllerin çok bir faydasý yoktur.
Trafiði çok etkilemez. Otomatik paylaþým düðmelerinin her ne kadar faydalý olduðu düþünülse de, büyük miktarlarda tekil ziyaretçi beklemeyin! Linklerinizin baþka yerlerdepaylaþýlmasý bir kenara, SEO faydasý üzerinde çok durulmaya deðmeyecek kadar azdýr.
Resimlerinize tonlarca kez týklansa bile, oranlar oldukça düþüktür. Arama motorlarýnda, linklerden ve sayfalardan daha yoðun bir þekilde indexlenir. Google Resim Arama'da resim arama sonuçlarýnda ilk basamaklara çýkmayý kolaylaþtýrýr ve dönüþ baðlantýlarý daha iyidir.
Muhtemel olarak sitenize önemli oranda trafik çekerken, siz bunu bir türlü tanýmlayamayabilirsiniz. Yani bu bir potensiyel müþteri mi yoksa sadece bakar-gezer mi diye kestiremezsiniz. Hemen hemen arama sounçlarýnýn ilk sayfasýnda çýkma garantili yüksek sayfa sýrasý saðlar. Bütün bir þirket adýný veya tek tek çalýþanlar için de böyle. Fakat sadece bununla kalýr.
Ýnternet týrafiðinin büyük bir kýsmý videoya doðru gider/kayar. Eðer videolardantrafik çekme istiyorsanýz, koyduðunuz videolarýn açýklama kýsýmlarýna link koymalýsýnýz. Ama videonun izlenme sayýsý kadar "týk" geliceðini düþünürseniz yanýlýrsýnýz. Sitenize doðru link çekmek için idealdir. ?ünkü videolar her zaman çok izlenir. Ayrýca tanýtýmýnýzý interaktif yapabileceðiniz en iyi yol.
Web trafik kaynaðýnýn atasý sayýlýr. Baðlantýnýzýn bu sistemde kayýtlý olmasý ve baþkalarý tarafýndan da yayýlmasý, iþine daha yeni adým atanlar için en gerekli mecradýr. Siteniz çok ünlü olmasa bile sistem tarafýndan çok hýzlý bir þekilde indexlenir. ?nlü olduðunda ise baþka webcilere kaynak teþkil edeceðiniz için çok avantajlý bir durumdur. 
Etkisi göründüðü gibi büyük deðil. Yani bilgilendirici, referans olarak kullanýlabilir ama buradaki linkleriniz üzerinden ziyaret çekmek için sabýrlý olmakta yarar var.
Siteniz ya da sayfalarýnýzdan herhangi biri del.icio.us tarafýndan indexlendiði gibii ayrýca da kullanýcý tarafýndan belli baþlý etiketlerle etiketlenmiþ oluyor. Bu da geri dönüþ baðlantýlarýnda ve arama motoru sonuçlarýnda yükselmenizi saðlýyor.


Yukarýdaki bilgiler "A CMO's Guide To The Social Media Landscape" adlý pdf belgesinden derlenmiþtir. Listemize Türkiye'de çok kullanýlmamalarý nedeniyle Reddit ve StumbleUpon gibi servisleri dahil etmedik. Bunun için verilen PDF'yi incelemenizde fayda var.


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 11.03.2010 | 8216 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.166.199.178 | Yüklenme: 0.406 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar