E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Medyalarda Detaylý Kiþi Arama

Sosyal medyalarýn ve aðlarýn kullanýmýnýn geliþmesiyle beraber internette herhangi bir kiþiye ve onun bilgilerine ulaþmak bayaðý bir kolaylaþtý. Zaten bu tür çok tutulan sosyal sitelerin gizlilik ve güvenlik politikalarý ve kiþisel verilerin genel paylaþýma açýk tutulma mantýðý sayesinde birkaç iþlemin ardýndan istediðiniz kiþi hakkýnda birçok bilgiye ulaþabiliyorsunuz.

 

SOSYAL MEDYALAR ÝLE KÝ?ÝLERE NASIL ULA?IRSINIZ?

» Facebook'da Facebook Kiþi Dizini ile;

Facebook bütün kullanýcýlarýný genel paylaþýma açýk olan bir dizinde toplamýþ. Bu dizinden isim ve soyisme baðlý çok detaylý aramalar gerçekleþtirilebilir:

http://www.facebook.com/directory/people/ tüm Facebook üyeleri

http://www.facebook.com/find-friends/ e-posta adresine baðlý aramanýn da yapýlabileceði bir adres

Eðer Facebook açýk dizininde yer almak istemiyorsanýz, bu baðlantýdan arama gizliliði ayarlarýnýzý deðiþtirmeniz gerekmektedir.

 

» Google Profili bulunan Bütün Kiþilere Gizli Google Aramasý ile;

Google kullanýcýsý olan herkese http://www.google.com/profiles adresinden bir profil oluþturmalarýný ister. Ve bu profil sayfalarýndaki birçok bilgi genel paylaþýma açýktýr. Google Profiles dizinindeki bütün kiþilere ulaþmak için yapmanýz gereken önce bir Google aramasý yapmaktýr:

Arama metni: "inurl:www.google.com/profiles site:google.com" þeklindedir.

Çýkan sonuç sayfasýnda ister tek tek sayfalarý inceleyin isterseniz de "Sonuçlar içinde ara" kýsmýndan tek tek kiþi aramasý yapýn.

 

» Linkedin Profesyonel Aðýndaki Bütün Kiþilerin Olduðu Dizin ile;

Bilindiði gibi Linkedin genelde profesyonel amaçlarla kullanýlan yani iþ bilgilerinin, özgeçmiþlerin ve kiþilerin profesyonel hayatlarýndaki arkadaþ çevrelerinin kayýtlý olduðu bir sosyal aðdýr. Birçok veri burdan toplanabilir:

http://www.linkedin.com/directory/people/a.html 

Yukarýdaki baðlantýdan alfabetik sýraya göre 'A' harfinden baþlayarak kayýtlý bulunan bütün kiþilere ulaþabilirsiniz.

 

Bütün Bir Ýnternet Aleminde Kiþi Aramasý ile;

Pipl, daha önceden sitemizde tanýtýmýný yaptýðýmýz çok yararlý bir sitedir. Aradýðýnýz kiþinin tüm kayýtlý internet profillerine bu site ile de ulaþabilirsiniz:

Ýlgili yazý: Ýnternetin En Kapsamlý ve Detaylý Kiþi Arama Motoru

 

DÝKKAT: Eðer internetten basit birkaç aramayla ulaþýlmak istenen bir kiþi olmak istemiyorsanýz, paylaþtýðýnýz bilgiler çok sýnýrlý olmalý ve kiþisel bilgilerinizi paylaþtýðýnýz sitede "gizlilik, mahremiyet, güvenlik veya arama ayarlarý" gibi gerekli yerleri iyice okuyup kendiniz için uygun olan kýsýtlamalarý düzgünce yapmanýz gerekmektedir.


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 30.07.2010 | 11663 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 6.482 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar