E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Paylaþýmlar ve Gelen Linkler (Inbound) Arasýndaki Korelasyon

Ödüllü bir sosyal medya uzmaný ve bilim adamý olan Dan Zarrella, Facebook, Twitter ve LinkedIn'de en az bir kere paylaþýlmýþ olan, ömrü en az bir aylýk ve de en az bir kez kaynaðýna bir gelen (inbound) link olabilmiþ 25,000'den fazla linki etraflýca inceleyerek sosyal paylaþýmlar ile gelen baðlantýlar arasýndaki korelasyonlarý bulmaya çalýþmýþ. Sonuçlar ilginç.

 

Dan Zarrella'nýn araþtýrmasýndan çýkan en dikkat çekici sonuca göre, sosyal paylaþýmlar ile gelen linkler arasýndaki korelasyonu en yüksek olanlar LinkedIn paylaþýmlarý olmuþ. Yani LinkedIn'deki paylaþýmlarýn geri dönüþü ve SEO etkisi Twitter ve Facebook'a nazaran daha iyi.

 

Twitter ile Gelen Linkler Arasýndaki Ýliþki:

Araþtýrmaya göre Twitter'ýn gelen linklere katkýsý sürekli yükselen bir grafikte seyrediyor. Gelen linkler ile Twitter aþký gayet olumlu görünüyor.

 

Facebook ile Gelen Linkler Arasýndaki Ýliþki:

Facebook ile gelen linkler arasýndaki iliþki yine aynen Twitter ile olan aþka benzer bir þekilde seyrediyor. Facebook popülerliði, URL'ler için gelen link popülerliði ile doðrudan alakalý gidiyor.

 

LinkedIn ile Gelen Linkler Arasýndaki Ýliþki:

LinkedIn ile gelen linkler arasýndaki iliþki incelendiðinde ise Facebook ve Twitter'daki gibi baþarýlý bir grafik elde ediliyor. Ama grafikler her zaman için açýklayýcý olamayabiliyor.

 

Ýþte Dan Zarrellabu paylaþým oranlarýný Pearson korelasyon katsayýsýna göre incelediðinde çarpýcý sonuç açýða çýkmýþ oluyor:

Pearson korelasyon katsayýsý karþýlaþtýrmalý yeni grafiðe göre LinkedIn'in gelen linkler ile arasýndaki iliþki, Twitter'a göre 1,5 kat ve Facebook'a göre ise tam 2 kat daha etkili olduðu görülüyor. Bu da bize gelen linkler (inbound) ile sosyal paylaþýmlar arasýndaki en güçlü iliþkiyi LinkedIn'in saðladýðýný kanýtlamýþ oluyor.


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 22.08.2012 | 2277 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.332 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar