E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Tüm Zamanlarýn En ?ok Tweetlenen 10 Olayý

Twitter ilk kurulduðu 2006'da bir mikro bloglama servisi olarak sanal dünyaya adýmýný atmýþtý. Fakat geçen beþ yýllýk süre zarfýnda yöneticilerinin de deyimiyle Twitter artýk sosyal bir aðdan ya da bir mikro bloklamadan ziyade artýk bir haber aðýna çoktan evrildi bile. Twitter'ý bu kadar popüler yapan nedenler ise onun çok kolay bir kullanýma sahip olmasý, isteyen herkesi bir haber kaynaðýna dönüþtürebilmesi ve böylelikle bireylerin sesini milyonlara bir anda duyurabilmesidir. Bu haliyle þu an itibarýyla Twitter'da aylýk ortalama 5 milyar tweet gönderilirken, dünyada yaþanan bazý olaylar var ki, bu anlarda Twitter'da bir saniyede gönderilen tweet sayýsý 8000'i bulabilmektedir. Biz de sizin için CNBC'nin hazýrlamýþ olduðu tüm zamanlarýn Twitter'da en çok konuþulan ve tweetlenen 10 olayýný derledik.

 

Dünya geneli gündemin ortalama bir þekilde nabzýný tutan Twitter'da þimdiye kadar en çok tweetlenen olaylarýn bir kýsmý ünlü þahsiyetlere ait konularla ilgili iken, bazýlarý da önemli toplumsal olaylardan oluþuyor. Ýþte tüm zamanlarýn en çok tweetlenen konu ve olaylarý:

 

1. Beyonce'nin Hamileliði

Tarih: 28 Aðustos 2011, saniye baþýna çekilen tweet sayýsý: 8868

2 milyona yakýn takipçisi olan @Beyonce'nin 2011 MTV Video Müzik Ödülleri programýndaki hamile haliyle sergilediði performans, acý ama gerçektir ki Twitter'da þimdiye kadar konuþulmuþ olan en çok ve en boþ konu. Daha da garip olaný þu ki, @Beyonce adlý hesaba þimdiye kadar hiç tweet girilmemiþ.

 

2. FIFA Dünya Kadýnlar Kupasý

Tarih: 17 Temmuz 2011, saniye baþýna çekilen tweet sayýsý: 7196

2011'de Almanya yapýlan final maçýnda Japonlarýn Amerikalýlara penaltý kullandýðý esnada saniyede ortalama 7000 tweet gönderilerek, Twitter resmen felç edilmiþ!

 

3. Brezilya'nýn "Copa América"dan Elenmesi

Tarih: 17 Temmuz 2011, saniye baþýna çekilen tweet sayýsý: 7166

Çeyrek finallerde elenen Brezilya'nýn elendiði maçta penaltý atýþlarý esnasýnda Twitter'da rekorlar üstüne rekor kýrýlýyordu.

 

4. Japonlarýn Yýlbaþý Kutlamasý

Tarih: 1 Ocak 2011, saniye baþýna çekilen tweet sayýsý: 6939

Japonlar 2011'in yeni yýlýnýn kutlamasýný "Akemashite omedetou gozaimasu!" ifadesi kutlayarak o gün Twitter'ý resmen kendinden geçirdiler.

 

5. 2011 BET Ödülleri

Tarih: 26 Harizan 2011, saniye baþýna çekilen tweet sayýsý: 6436

Afrikalý Amerikalýlarýn müzik, oyunculuk, spor ve diðer eðlence alanlarýný kutlamak için düzenlediði 2011 BET Ödülleri gecesinde Twitter'ýn nabzýný zenciler attýrdý!

 

6. UEFA ?ampiyonlar Ligi (Final)

Tarih: 28 Mayýs 2011, saniye baþýna çekilen tweet sayýsý: 6303

Barcelona ve Manchester United arasýndaki ?ampiyonlar Ligi Finali esnasýnda binlerce futbol taraftarý da Twitter'da kapýþarak maçý tweetledi.

 

7. Japon Depremi ve Tsunami

Tarih: 14 Mart 2011, saniye baþýna çekilen tweet sayýsý: 5530

Japonya'da 140 yýlýn en büyük depremi 9.0 þiddeti ile gerçekleþtiðinde oluþan 10 metrelik Tsunami dalgalarý Japonyanýn önemli þehirlerini yýktý geçti. Bu esnada Twitter en önemli haberleþme aracý haline gelerek, tüm dünyaya anlýk bilgi geçilmesini ve insanlarýn organize olmasýný saðladý.

 

8. 2011 NBA Finallerinin Son Oyunu

Tarih: 12 Haziran 2011, saniye baþýna çekilen tweet sayýsý: 5531

Dallas Mavericks'in Miami Heat'i 105-95'lik skorla yenip zafer ulaþtýðý final maçýnda Twitter'da da büyük kapýþmalar yaþandý.

 

9. ABD Doðu Sahili Depremi

Tarih: 23 Aðustos 2011, saniye baþýna çekilen tweet sayýsý: 5449

5.8 þiddeti ve Ricmond'un kuzeyi merkezli deprem Washington, D.C. baþta olmak üzere birçok önemli þehirde hissedildi. Bu deprem Twitter'ý epey bir meþgul etti.

 

10. Üsama bin Ladin'in Ölümü!

Tarih: 1 Mayýs 2011, saniye baþýna çekilen tweet sayýsý: 5106

El Kaide lideri Üsama bin Ladin'in Pakistan'da saklandýðý yerde ABD tarafýndan basýlarak öldürülmesi olayý, resmi kaynaklardan duyurulmadan ilk önce Twitter'da ilginç bir þekilde duyrulmuþ ve hýzlýca yayýlarak dünya gündemini bayaðý bir meþgul etmiþti. Bu olay toplumlarýn ve kitlelerin Twitter üzerinden nasýl yönlendirilebileceðine dair çok çarpýcý bir olay olarak da tarihe geçti.

 

Konuyla ilgili olarak inceleyebileceðiniz diðer yazýlar:


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 24.11.2011 | 6305 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.248 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar