E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter Benzeri Mikro Bloglama Uygulamalarý

twitter"Mikro bloglama" þu sýralar Twitter ile beraber web dünyasýnýn gündemini etkileyen sýcak konulardan biri. Çok az bir çabayla ve kýsa kelimelerle durumun ve duygularýn ifade edilebiliyor olmasý bilenen blog sistemelerine olan kýyaslamasýnda onu daha bir ön plana getirmiþ durumda þu sýralar. Ýþte size Twitter benzeri kendi mikro bloglama topluluðunuzu kurabileceðiniz 6 ücretsiz uygulama.

Bilginin bu kadar gerçek zamanlý ve kolay bir þekilde paylaþýlabiliyor ve arkadaþ baðýnýn bu yöntemle daha güncel tutulabiliyor olmasý mikro bloglamaya gelecekte alacaðý þekili ve görevi itibarýyla daha bir önem kazandýrýyor.

Halihazýrda zaten Twitter, Tumblr ve Plurk gibi miko bloglama servisleri mevcut. 

Bir de kendi kapalý topluluklarýnýzda, kiþisel çevrenizde, büyük þirketlerde kurum içinde kendi sistemiz içinde kurabileceðiniz mikro bloglama uygulamalarý mevcut:

StatusNet (önceki adýyla Laconica), PHP/MySQL ile yapýlmýþ oldukça geliþmiþ bir mikro bloglama uygulamasý.

Yonkly, Asp.NET tabanlý Twitter'ýn klonu þeklinde yapýlmýþ ve kendi mikro bloglama topluluk aðýnýzý oluþturabileceðiniz güzel bir uygulama. Ayrýca açýk-kaynaktýr.

Floopo!, Fonksiyonlarý Twitter'e oldukça çok benzeyen ve arka planýnda çok güçlü bir yönetim sistemi bulunan mikro bloglama uygulamasý.

Jisko, PHP ile yapýlmýþ ve Twitter benzeri API desteðide saðlayan ayrýca mobil cihaz desteði olan bir mikro bloglama uygulamasý.

P2, Wordpress blogunuzu bir Twitter benzeri mikro bloglama aracýna dönüþtüren oldukça güzel bir Wordpress temasý. Gerçek zamanlý güncelleme özelliði sayesinde yeni yazýlar sayfayý yenilemeye gerek kalmadan anýnda beliriyor.

Motion ise Movable Type tarafýndan geliþtirilmiþ olan özel topluluk ve takým mikro bloglama sayfalarý oluþturabileceðiniz faydalý bir araç. Sadece kiþisel kullanýmlar için ücretsiz. Oldukça ilginç özellikleri mevcut.


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 19.10.2009 | 7207 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.196.74.153 | Yüklenme: 0.737 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar