E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter Bilimsel Makalelere Yapýlan Atýf Sayýsýný (Cite) Doðrudan Etkiliyor

Bilimsel makalelere baþka yayýn ve araþtýrmalarda atýf yapýlmasý (cite) aylar belki de yýllar sürebiliyor. Peki bilimsel atýf sayýsýna sosyal medyanýn bir katkýsý olabilir mi? Ýþte Journal of Medical Internet Research'ün (JMIR -Týbbi Ýnternet Araþtýrma Dergisi) 3 yýllýk bir araþtýrmasý ile çokça tweetlenen bilimsel makalelere baþka bilimsel yayýnlarda tweet edilmeyenlere oranla tam 11 kat daha fazla atýf yapýldýðý ortaya çýktý.

 

 

Araþtýrmaya göre bilimsel makalenin yayýna girdiði ilk 3 gün içinde tweetler sayesinde yapýlan atýf sayýsýnda çok önemli artýþlar oluyor. Tweet sayýsý arttýkça baþka bilimsel araþtýrma ve yayýnlarda yapýlan atýf sayýsýnda göreceli artýþ yaþanmaya devam ediyor. Sosyal medyanýn bilimsel makalelere yapýlan atýflarda bu denli etkili olmasý makalelerin sosyal etki gücüne de çok önemli katkýlar yapýyor.

Araþtýrmada 2008 Temmuz ile 2011 Kasým arasýnda Twitter'da Journal of Medical Internet Research'ün makaleleri hakkýnda geçen linkler ele alýnmýþ. Toplam 286 makale için çekilmiþ 4208 tweet incelenmiþ. Makalelerin ilk çýktýðý günde 60 gün boyunca almýþ olduðu tüm tweetlerin %43.94'ünü topladýðý tespit edilmiþ. Ve hemen sonraki günde de %15,9'unu toplamýþ. Ardýndan makale hakkýnda çekilen tweet sayýsýnda hýzlý düþüþler baþlamýþ.

Tweetlenme sayýsý ile atýf yapýlma sayýsý arasýndaki korelesyonun istatistikleri ve detaylý hesaplarý neticesinde çok tweetlenen makalelerin az tweetlenen makalelere oranlar 11 kat daha fazla atýf almasý daha yüksek bir olasýlýkta gerçekleþmiþ.

 

Twitter'ýn etkilerinin bilimsel makale yayýnlarýna kadar ulaþmasý, bilim adamlarýnýn/kadýnlarýnýn ürettikleri yayýnlarýn sosyal ve bilimsel etkisini artýrmak ve de daha fazla atýf almasýný saðlamak için 140 karakterlik tweetleri gözden kaçýrmamalarý gerektiði artýk bilimsel bir gerçek haline geldi...

 

Araþtýrma: http://www.jmir.org/2011/4/e123/


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 15.01.2012 | 10872 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.381 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar