E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter'da Kaydedilen Tarih Sonradan Yok Oluyor

Old Dominion Üniversitesi araþtýrmacýlarý sosyal medya üzerinden güçlenerek yayýlan ve etki çapýný geniþleten Mýsýr ayaklanmasý, Ýran seçimleri ve diðer Twitter'da kaydedilen önemli tarihlerin neredeyse %30'unun internette tarihe karýþýp, yok olduðunu keþfettiler. Buna göre sosyal medya tarafýndan kaydedilen geçmiþimiz hiç sezdirmeden yok oluyor.

 

Old Dominion Üniversitesi araþtýrmacýlarý sosyo-kültürel açýdan toplumlarýn hayatýna büyük etkisi olmuþ ve tarihe damga vurmuþ, Mýsýr devrimi, Ýran seçimleri, H1N1 virüs salgýný ve Michael Jackson'ýn ölümü gibi bir takým önemli olaylarýn kaydýnýn özellikle ilk olarak sosyal aðlarda atýlmasý, sosyal mecralarda geliþip büyümesinden hareketle bu tür önemli vakalarýn sosyal aðlarda paylaþýldýktan sonra ne kadar yaþadýðýnýn, gerçekten hala orada durup durmadýðýnýn incelendiði oldukça ilginç bir çalýþma gerçekleþtirmiþ.

Araþtýrmacýlarýn ulaþtýðý en önemli bulguya göre bu tarihi olaylara tanýklýk eden ve sosyal aðlara doðru akan kaynaklar ve sitelerin gerçekten hem kendileri hem de sosyal að paylaþýmlarý bir süre sonra resmen yok oluyor (alttaki resim).

 

Araþtýrmacýlar Haziran 2009-Mart 2012 arasý dönemi (üstteki resim) kapsayacak þekilde sosyal medyada paylaþýlmýþ kaynaklara ait olay-merkezli veri setlerini inceleyerek hem orijinal hem de arþivlenmiþ olan URL'lere giden tweetleri filtrelemiþler. Bulduklarý sonuçlar gerçekten þaþýrtýcý. Ýlgili periyottaki eski paylaþýmlarýn halihazýrda neredeyse yok olmasý ve kayýp paylaþýmlarýn yüzdesi ile zaman arasýnda oldukça doðrusal/lineer bir iliþki söz konusu. Ayrýca:

Paylaþýlan sosyal medya içeriklerinin bir yýl içinde %11'i, iki yýl içinde de %27'si kayboluyor.

Daha da ötesi, dünya her gün kendi kültürel hafýzasý açýdan çok önemli sosyal medya malzemesinin %0,02'sini kaybediyor.

 

Bu önemli araþtýrmayla günümüzde bilginin gerçek-zamanlý olarak dünya genelinde yayýlmasýnda çok önemli ve kritik bir rolü olan, tarihin akýþýný deðiþtirebilen ve devrimlere neden olan sosyal medya ve aðlarýn aslýnda bir tarih hafýzasýna sahip olmadýðýný ve derin bir kara delik misali sahip olduðu bilgileri bir süre sonra yok ettiðini artýk bilimsel olarak öðrenmiþ olduk. Not: araþtýrma makalesinin orijinalini merak eden ilgililer makaleye nasýl ulaþacaklarýna dair bizimle iletiþim sayfasý üzerinden irtibata geçebilirler.

 

Konuyla ilgili olarak alttaki yazýlar da ilginizi çekebilir:


· · · · · ·
Yazan: | 19.09.2012 | 4297 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.206 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar