E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter'daki E-Diplomasiyi Anlýk Takip Edin

The E-Diplomacy Hub, Agence France Presse (AFP) tarafýndan geliþtirilmiþ ve dünya genelinde gerçek-zamanlý olarak Twitter'daki diplomatik aktörlerin varlýðýný tespit eden, etkilerini ölçen ve Twitter'daki e-diplomasiyi analiz edip, görselleþtiren oldukça ilginç ve sadece diplomatik hareketlenmeye odaklanmýþ bir Twitter görselleþtirme aracýdýr.

 

The E-Diplomacy Hub hem devletler hem de bireyler baðlamýnda diplomatik hareketleri, eylemleri, fikirleri ve tartýþmalarý takip etmeyi mümkün kýlacak kendine has inovatif bir algoritma kullanmaktadýr. Aracýn devlet baþkanlarýndan bakanlara, diplomatlardan uzmanlara ve aktivistlerden siyasi amaçlý hackerlara kadar uzanan çok geniþ bir yelpazede ve neredeyse her ülkeden geniþ bir Twitter hesabý veritabaný var.

 

 

The E-Diplomacy Hub çok kullanýþlý ve basit arayüzü sayesinde ister ülke ister kiþi isterseniz de popüler etiketlere göre ayrý ayrý filtreleme yapabiliyor ve baðlantýlarda (Links) diplomatik kiþilerle baðlantýlý diðer hesaplarý da gösterebiliyorsunuz. Bunun yanýnda dünyadaki hali hazýrda yaþanan çatýþmalarý ve bunlara baðlý Twitter'daki gündemi de "Conflicts" bölümünden takip edebiliyorsunuz.

 

Araç ayrýca yetkililer ve uzmanlarýn bileþik endeksine dayalý e-diplomatik etkiyi ülkelere göre de gerçek-zamanlý olarak sýralamaktadýr. Buna þu an için en Twitter'da e-diplomasi baðlamýnda en popüler ülkeler alttaki gibi sýralanýyor:

Sýra Ülkeler Takipçi sayýsý
1 ABD 42,707,869
2 Türkiye 9,481,044
3 Mýsýr 6,644,909
4 Ýngiltere 5,759,872
5 Venezuela 6,071,803
6 Suudi Arabistan 7,319,352
7 Japonya 5,744,107
8 Meksika 4,915,361
9 Kolombiya 4,664,322
10 Hindistan 4,736,584

Türkiye gündemin yoðunluðundan ötürü þu an ikinci sýrada görülüyor.

 

Adres: http://ediplomacy.afp.com


· · · · ·
Yazan: | 26.06.2012 | 7767 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.338 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar