E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter'daki Küresel Gýda Tüketim Alýþkanlýklarý ve Günlük Duygusal Etkilerinin Yansýmasý

Foodmood, her bir ülke için Twitter'da Ýngilizce dilinde yazýlmýþ tweetlere bakarak gýda tüketim davranýþlarýndan duygu, obezite ve gýda arasýndaki iliþkiyi bütüncül bir bakýþla anlamayý saðlayan çok ilginç bir görselleþtirme projesidir. Küresel gýda duygu durumlarýný ölçmeye yönelik olan Foodmood, küresel gýda tüketim kalýplarý ve bunun insanlarýn refahýna olan günlük duygusal etkilerini daha iyi anlamayý amaçlýyor.

 

Foodmood, gayri safi yurtiçi hasýla (GSYÝH) ve obezite düzeyleri gibi ülke verileri zemininde insanlarýn tükettikleri gýdalar hakkýnda hissettikleri duygularýný yansýttýklarý tweetlerden gýda tüketim alýþkanlarýnýn insan refahýna olan etkilerini ve insanlarýn genelde neleri yemekten hoþlandýklarýný ölçmeye çalýþýyor.

 

Site, gýda ve yiyeceklerle ilgili olan tweetleri gerçek-zamanlý olarak toplayarak, tespit ettiði her bir yiyeceði bir dikdörtgen þeklinde ifade etmektedir. Dikdörtgenlerin büyüklükleri onlarýn ne kadar çok tweet de geçtiðini ve renkleri de insanlarýn onlar hakkýndaki genel duygu durumlarýný ifade etmektedir. Sitede istenilen ülkeler ayný sayfada karþýlaþtýrýlabiliyor ve popülerlik, zaman ve ülkeye göre ayrý ayrý filtrelemeler yapýlabiliyor.

 

Bir araþtýrma projesinin sonucu olan site bizlere tweetlerin bazý gýdalar, gýda duyarlýlýðý ve ülkelerde obezite düzeyleri arasýnda bir iliþki bulmak için rahatlýkla kullanýlabileceðini göstermesi açýsýndan oldukça çarpýcýdýr. Sonuç olarak Foodmood,  daha fazla analizlere iyi bir temel oluþturmak için anlamlý dijital, sosyal ve kültürel gizli bir veri tabakasý ortaya koymaktadýr.

 

Adres: http://foodmood.in


· · · · · · ·
Yazan: | 14.06.2012 | 2287 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.287 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar