E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter Hashtags ve Trendleri Arasýndaki Ýliþkileri Görselleþtirin

h8y-hashtagifyHashtagify (h8y.me), popüler yani trend olan Twitter hashtags (# hash etiketleri!) etiketleri ile diðer trendler arasýndaki iliþkiyi, baðlantýyý ya da korelasyonu görselleþiren oldukça ilginç bir sitedir. Sitede þu ana kadar 37,696,545 tweet arasýndan 1,038,576 hashtags ortaya çýkarýlmýþ.


Sitede herhangi bir hashtags aramasý yapýldýðýnda bu hashtagse baðlý diðer trendler ve hashtagsler arasýnda görsel bir baðlantý þemasý kuruluyor. Kullanýcýnýn aramýþ olduðu hashtags kýrmýzý bir daire içinde gösteriliyor.

Bilindiði üzere Twitter'da herbir hashtage popülerliðine göre 0'dan 100'e kadar bir puan veriliyor. Ýþte bu görselleþtirme esnasýnda hashtagsler popülerliklerine göre ebatlandýrýlýyorlar. Kullanýcýnýn aratmýþ olduðu hashtaglere baðlý olan diðer trendler ve hashtagler mavi daireler içinde gösteriliyor. Ve herbiri ile kullanýcýnýn aramýþ olduðu hashtag arasýndaki kuvvetli ya da zayýf iliþki kalýn veya ince çizgilerle ifade ediliyor.


hashtagify


Site sayesinde trendler arasýndaki korelasyonlarý görsel bir þekilde inceleyebiliyorsunuz. Ortaya çýkan daireler arasýnda herhangi birisine týkladýðýnýzda, var olan baðlantýlar kopmadan týklanan daireye baðlý olarak ortaya yeni korelasyonlar çýkmaktadýr. Böylelikle resim büyüdükçe birbiriyle doðrudan veya dolaylý iliþkisi olan tüm trend ve hashtaglerin baðlantýsý ortaya çýkmýþ oluyor.


Adres: http://hashtagify.me


· · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 31.05.2011 | 3453 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.59.242 | Yüklenme: 0.35 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar