E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter Hesaplarýnýn ve Tweetlerin Güncel Coðrafi Konum Analizi

Twitter, Haziran 2012 tarihi itibarýyla yarým milyar kullanýcýya ulaþtý. ?imdiye kadar ABD nüfusunun neredeyse yarýsý (142 milyon) Twitter'da hesap açarken, Twitter'ýn en aktif ülkesi olan Japonya'da kullanýcý bazlý büyüme yavaþladý... Semiocast, 517 milyon Twitter kullanýcýsýnýn Haziran'da yolladýðý tweetlerden 1,058 milyarlýk örneði inceleyerek, tweetleri bulunduðu zaman dilimi, GPS koordinatlarý, kullanýlan dil ve kullanýcý tanýmlý konumuna göre coðrafi konum analizi yapmýþ.

 

Yapýlan analize göre;

  • Türkiye en aktif ülkeler sýralamasýnda 11. iken, en aktif þehirler arasýnda Ýstanbul 12. sýrada kendisine yer bulabilmiþ.
  • GPS koordinatlý tweet özelliði 2,5 yýldýr aktif olmasýna raðmen, incelenen tweetlerden sadece %0,77'si bunu kullanýyor.
  • Brezilya, tüm Twitter'ýn %8'sini oluþtururken, en aktif 20 þehir arasýnda São Paulo (4.) ve Rio de Janeiro (16.) olmak üzere iki þehri var.
  • Japonca Twitter'da Ýngilizce'den sonra en çok kullanýlan 2. dil konumunda.
  • Endonezya'nýn baþkenti Jakarta, Twitter'ýn en aktif þehri.
  • Arapça, þu an için %2,8'lik oranla Twitter'da yükselen diller arasýnda.
  • Suudi Arabistan'daki Twitter kullanýcý sayýsý son 6 ayda tam %93 artmýþ.

 

Tweetlere Göre En Aktif Ýlk 20 ?ehir (Haziran 2012'de Yollanmýþ 10.6 Milyar Tweetten)

 

Twitter Hesap Sayýlarýna Göre Ýlk 20 Ülke (1 Temmuz 2012'den önce üretilmiþ hesaplar)

 

Konuyla ilgili olarak bakabileceðiniz diðer önemli yazýlar:


· · · · ·
Yazan: | 31.07.2012 | 2710 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.534 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar