E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter'ý Kimler, Niçin ve Nasýl Kullanýyor

twitter_demografikKurulduðu 2006 yýlýndan bu yana dünya çapýnda önemli bir miktarda sadýk kullanýcý kitlesine kavuþan, çok tutulan ve sosyal aðlar arasýnda bambaþka bir havasý olan Twitter'ý kimler, hangi maksatla ve ne þekillerde kullanýyor? Twitter'ýn demografik istatistikleri þu an için ne durumda? Twitter'ý en çok kullanan ülkeler? Ve daha birçok sorunun cevabý þimdiye kadarki bu en detaylý Twitter istatistiklerinde...


BuySellAds.com sitesi Twitter ile ilgili akla gelebilecek bütün istatistikleri bir infografikte bir araya getirdi. Ve ortaya çok kapsamlý ve zihin açýcý bir tablo çýktý.


RAKAMLARLA ÝLGÝN? TWITTER VERÝLERÝ

 • Twitter'da her gün 460,000'nin üzerinden yeni hesap açýlýyor.
 • Her gün 177 milyon tweet gönderiliyor.
 • Geçen yýl mobil Twitter kullanýcý sayýsý %182 arttý.
 • Twitter'ýn %0.05'lik bir kýsmý (20,000 kiþi) elit tabaka olup, diðer Twitter kullanýcýlarýnýn neredeyse %50'sini etkilemektedir.
 • Bir gün içerisinde gönderilen milyonlarca tweetten (177 milyon) %71'i hiçbir tepki ve reaksiyon almamaktadýr (@mention ve retweet gibi).
 • Bütün bu tweetler arasýndan bir tepki (dönüþüm) alanlarýn %85'i ise sadece bir cevap (@reply) alabilmektedir.

Rakamlar 11 Mart 2011 itibarýyladýr.


TWITTER KULLANICILARI

Ýnternet kullanýcýlarýnýn yüzdesi baz alýnarak internet kullanýcýlarýnýn

cinsiyetine göre Twitter kullananlarýn:

 • %10'u bayan
 • %7'si erkek
ýrkýna göre Twitter kullananlarýn:
 • %18'i hispanik (ispanyol)
 • %13'i siyah/zenci
 • %5'i beyaz
yaþýna göre Twitter kullananlarýn:
 • %14'ü 18-29 yaþ aralýðýnda
 • %7'si 30-49 yaþ aralýðýnda
 • %6'sý 50-64 yaþ aralýðýnda
 • %4'ü 65 üstü
eðitim seviyesine göre Twitter kullananlarýn:
 • %9'u üniversite ve üzeri
 • %9'u yüksek okul
 • %5'i lise

gelir seviyesine göre Twitter kullananlarýn:

 • %10'u 30,000$'dan az
 • %10'u 50,000-74,999$
 • %6'sý 30,000-49,999$
 • %6'sý 75,000$ ve üzeri


NÝ?ÝN TWITTER KULLANIYORUZ

Ýnsanlarýn birçoðu arkadaþlarýyla pratik bir þekilde iletiþime geçmek için Twitter'ý kullanýrken erkeklerin büyük bir kýsmý en son haberlere bakmak ve kadýnlarýn da önemli bir kýsmý durum güncellemesi yapmak için Twitter'da boy gösteriyor:

- Arkadaþlar iletiþim kurmak için:

 • Erkeklerin %34'ü
 • Bayanlarýn %48'i

- Durum güncellemesi yapmak için:

 • Erkeklerin %28'i
 • Bayanlarýn %29'u

- En son haberlere bakmak için:

 • Erkeklerin %31'i
 • Bayanlarýn %21'i

- Ýþ amacýyla:

 • Erkeklerin %23'ü
 • Bayanlarýn %22'si

- Araþtýrma yapmak için:

 • Erkeklerin %10'u
 • Bayanlarýn %8'i

- Diðer nedenler:

 • Erkeklerin %10'u
 • Bayanlarýn %8'i


TWITTER'I NASIL KULLANIYORUZ

Kullanýcýlarýn:

 • %72'si kiþisel mesajlar yazmak
 • %62'si yapýlacak iþlerini yazmak
 • %55'i haberlerin linklerini paylaþmak
 • %54'ü hayatla ilgili genel gözlemlerini yazmak
 • %53'ü baþkalarýný tweetini retweet etmek
 • %52'i direkt mesaj göndermek
 • %40'ý fotoðraf paylaþmak
 • %28'i video paylaþmak
 • %24'ü konumunu paylaþmak

için Twitter'ý kullanýyor.


NE KADAR SIKLIKLA TWITTER KULLANIYORUZ

 • Twitter kullanýcýlarýnýn %24'i diðer kullanýcýlara nazaran oldukça aktif bir þekilde hesaplarýna sýk sýk girip kontrol etmektedir.
 • %12'i günde bir kere
 • %5'i bir haftada 3-5 gün
 • %12'si bir haftada 1-2 gün
 • %7'si her bir kaç haftada bir
 • %20'si daha az sýklýkla
 • %21'i asla!


EN ?OK TWITTER KULLANAN ÝLK 10 ?LKE

 • 1. Hollanda - %26,8
 • 2. Japonya  - %26,6
 • 3. Brezilya  - %23,7
 • 4. Endonezya - %22
 • 5. Venezuella - %21
 • 6. Kanada  - %18
 • 7. Arjantin  - %18
 • 8. Türkiye  - %16,6
 • 9. Filipinler - %16.1
 • 10. Singapur - %16

KURUMSAL TWITTER ÝSTATÝSTÝKLERÝ

Fortune Global 500 ?irket Listesindeki ilk 100 þirketin 77'sinin bir Twitter hesabý varken, Amerikan þirketlerinin %72'si, Avrupa þirketlerinin %83'ü ve Asya-Pasifik ülkelerinin %67'si Twitter kullanýyor.


· · · · · · ·
Yazan: | 04.06.2011 | 3762 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.336 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar