E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter'ýn Coðrafyasý Nasýl ?ekilleniyor

Twitter, bilginin gerçek-zamanlý olarak küresel çapta demokratikleþtirilmesinin günümüzdeki en kolay yoludur. Mobil kullanýma en kolay adapte olmuþ ve bilginin yayýlmasýnda diðer servislere nazaran daha az bariyerleri olan Twitter'daki bilgi saçýlýmý kendi içinde yeni bir coðrafyayý da doðurmaktýr. Oxford Ýnternet Enstitüsü ve Humboldt Eyalet Üniversitesi araþtýrmacýlarý da Twitter'da 5-13 Mart 2012 tarihleri arasýndaki yollanmýþ coðrafi kodlanmýþ 4,5 milyon tweetten yola çýkarak Twitter'da en çok hangi ülkelerin aktif olduðunu ve bu ülkelerdeki Twitter penetrasyonunu gösteren ilginç bir Twitter görselleþtirme çalýþmasý yapmýþ.

 

Peki sizce en çok tweet hangi ülkeden geliyor? En çok tweetin geldiði ülke acaba ayný anda Twitter penetrasyonunun da en çok olduðu yer midir? Aslýnda bu sorulara cevap vermek için yola çýkmýþ olan araþtýrmacýlar Twitter'daki tüm tweetlerin sadece %1'nin coðrafi kodlanmýþ olduðunu fark edince biraz þaþýrmýþlar. Buna göre kullanýcýlarýn çoðunluðu aslýnda tweetlerinde konum bazý coðrafi iþaretlemelere izin vermediði ortaya çýkmýþ oluyor.

Ama araþtýrmanýn gözlem altýnda tuttuðu bir haftalýk süre (5-13 Mart 2012) boyunca coðrafi kodlanmýþ tweetlerden analiz için %20'sinin alýnmýþ olmasý ve bunun da 4,5 milyon tweete tekabul ettiði dikkate alýnýrsa, aslýnda ciddi bir sonuca ulaþmak için oldukça yeterli bir rakam elde edilmiþ oluyor.

 

 

Araþtýrmaya göre en çok coðrafi kodlanmýþ tweet yollayan ülkeler:

1) ABD - %30,1
2) Brezilya - %21,8
3) Endonezya - %6,5
4) Ýngiltere - %6,4
5) Meksika - %3,7
6) Malezya- %3,2
7) Ýspanya - %3
8) Rusya - %2,5
9) Türkiye - %2,5
10) Fransa - %2

olarak sýralanýrken, bu rakamlarda çýkan en ilginç sonuçlara göre:

  • tüm tweet aktivitesinin yarýsýný sadece 2 ülke üretiyor: ABD (%30,1) + Brezilya (%21,8) = %51,9
  • en çok yoðun olan ilk 5 ülkenin sadece ikisi kuzey yarým kürede (ABD, Ýngiltere, toplam %36,5) bulunurken, üçü güney yarým kürede bulunuyor (Brezilya, Endonezya ve Meksika, toplam %32)

Yani bilgi üretiminde ABD, Ýngiltere ile birlikte Twitter'da da sanayileþmiþ Batý dünyasýný temsil ediyor ve kodlanmýþ bilgi üretiminde geleneksel merkez olma rolünü sürdürüyor.

 

Yine araþtýrmaya göre Twitter penetrasyonunun en yoðun olduðu ülkeler Brezilya, Malezya ve Kuveyt olarak öne çýkýyor. Bu da internet nüfusuna göre Twitter'ýn bu ülkelerde daha çok revaç bulduðunu gösteriyor. Çin ise mevcut sansüre raðmen çok az da olsa harita kendine yer bulabiliyor.

 

Konuyla ilgili olarak alttaki dikkat çekici diðer yazýlarý da inceleyebilirsiniz:

Veri görselleþtirmeyle ilgili olarak diðer önemli yazýlar:


· · · · ·
Yazan: | 03.07.2012 | 2019 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.166.199.178 | Yüklenme: 0.28 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar