E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter'ýn Web Adreslerini Kýsaltmasýný ?nleyin

Twitter uzun bir süredir tweetlerde paylaþýlan her linki otomatik olarak ve de genelde "t.co" adresi altýnda kýsaltarak vermektedir. Sonuçta paylaþýlan linkin kendisi yerine baþta Twitter'ýn olmak üzere url kýsaltma servislerinin kendi url adresleri kullanýlýyor. Adres deðiþmiyor ama görünüm "kýsaltýlmýþ url" halini alýyor. Buna engel olmanýn yani paylaþtýðýnýz web adreslerinin tweetlerinizde olduðu gibi görünmesini saðlamanýn kolay bir yolu var.

 

Twitter tweet yazma alanýnda herhangi iki kelimeyi nokta ile birleþtirerek yazdýðýnýz anda bunu bir web adresi olarak yorumlamaktadýr. Örneðin "kelime1.kelime2" þeklindeki bir yazým bu ifadenin sanki bir web adresiymiþ gibi deðerlendirilmesine yol açar. Ýþte Twitter'ýn kendi sistemi içindeki bu kolaylýðý kullanýcýlar açýsýnda bir avantaj gibi kullanabiliriz.

Yani Twitter'ýn nokta (.) iþaretini bir url adresi olarak yorumlamasýnýn önüne geçmek için noktayý bir iþaret olarak (.) kullanmak yerine, onun ASCII HTML kodunu kullanýyoruz. Nokta iþaretinin (.) kodu:

.

 

Örneðin, Twitter'da "E-Siber'e www.esiber.com adresinden de ulaþabilirsiniz." þeklinde bir yazý paylaþmak istiyoruz. Eðer bunu bu þekilde paylaþýrsak, Twitter buradaki "www.esiber.com" baðlantýsý kýsaltarak "t.co/ABCDEF" þekline getirerek gösterebilir. Link yine www.esiber.com adresine gider, fakat adresin görünümü deðiþtirilmiþtir. Eðer nokta iþareti (.) yerine . kodunu kullanýrsak adresimizi "www.esiber.com" þeklinde yazýyoruz:

 

Buradaki temel amaç paylaþtýðýmýz linkin doðrudan kendi görünümü paylaþmaktan ibarettir. Yani bu þekildeki bir kullaným paylaþtýðýnýz linki akýþýnýzda gerçek bir url adresi yerine düz metin olarak gösterir. Bu þekilde paylaþýlan linkler çalýþmaz. Ama görünüm sizin istediðiniz þekildedir.


· · · · · ·
Yazan: | 01.02.2012 | 3623 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.335 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar