E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter Konum Bilginizi Vermeseniz Bile Yeriniz Tespit Edilebiliyor

twitter-konumTwitter kullanýcýlarýnýn %16'sý profillerinin konum bilgisi kýsmýna hiçbir bilgi girmezken, %18'i coðrafi olmayan bilgiler ve %66'sý da geçerli bir coðrafi yer bilgisi girmektedir. Yani kabaca kullanýcýlarýn %34'ü konum/yer bilgisi alanýnda geçerli olmayan veriler kullanmaktadýr. Fakat Northwestern ?niversitesi Xerox PARC araþtýrma merkezinin geliþtirmiþ olduðu yeni bir algoritmayla konum bilgisi vermeyen kullanýcýlarýn tweetleri analiz edilerek coðrafi yerleri tespit edilebiliyor.


Normalde sadece iz sürücülerin ve özel dedektiflerin konum bilgisi belli olmayan Twitter kullanýcýlarýnýn tweetlerini analiz ederek gerçek yerlerini bulabilmesi mümkünken, artýk konum/yer tespit etme iþlemi Northwestern ?niversitesi araþtýrmacýlarýnýn geliþtirtiði yöntemle otomatik bir þekilde yapýlabilecek.


e-siber-konum


Konum/yer bilgilerini boþ geçen Twitter kullanýcýlarý bir yana, dolu ama yanlýþ geçenler sadece yanlýþ bilgi vermekle kalmýyor, bazen kendi gizliliklerini ihlal eden, baþka kullanýcýlarý tehdit eden, negatif duygularýný yansýtan ve hatta cinsel tercihlerini belli eden bilgiler yazýyor. Sonrasýnda ise konum tespiti olanaksýzlaþýyor. 

Ama araþtýrmacýlarýn geliþtirdiði yöntemle, üzerinde deneme yapýlan 10,000 aktif Twitter kullanýcýsýnýn bulunduðu ülke hatta eyaletleri bile tespit edilebiliyor. Konum tespit iþlemini, konum bilgisini vermeyenlerin tweetlerinde geçen her yöreye veya bölgeye özel anahtar kelimeleri çýkartarak onlarýn bulunduðu en muhtemel konumu tespit ederek yapýyorlar. ?rneðin tweetlerde belli bir yöreye özel festival ya da þenlikten bahsetmek, bulunduðu yerin belirgin hizmetlerinden, damak tadýndan veya alýþkanlýklarýndan bahsetmek ilgili kiþinin coðrafi konumunu tespit etmek için yetebiliyor.


Ýnsanlar kendilerini sosyal aðlarda ne kadar gizlemeye çalýþsalarsa da, sosyal aðlara uzun süreli baðlý kalma durumlarý kullanýcýlarda geçici ve baðýl bir güven duygu oluþturuyor. Böylelikle belli bir süre sonra yapýlan resim, yazý ve yorum paylaþýmlarýnda kiþinin kendi kendini ele vermesi durumu ortaya çýkýyor. Sonrasýnda ise bu ve benzeri algoritma ve yöntemlerle konum tespiti mümkün hale geliyor.


(Araþtýrmanýn orjinali) Tweets from Justin Bieber’s Heart: The Dynamics of the “Location” Field in User Profiles

http://www.scribd.com/esibercom


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 20.06.2011 | 19442 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 0.529 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar