E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter Paylaþýmlarýna Ýnteraktiflik Kazandýran Web Intents Kodlarý

web intents?u sýralar internetin devleri peþi sýra sosyal medya dünyasýný kendi eksenleri etrafýna çekmek için ilginç çalýþmalar yapmaya baþladý. ?nceden Twitter'ýn resmi paylaþ düðmelerinden etraflýca bahsetmiþtik. O düðmelerde sadece var olan bir içeriði kendi profilinizde paylaþabiliyordunuz. Web Intents'de ise tweetlere yanýt yazabilecek (reply to), yeniden tweet edebilecek (retweet), favori (favorite) yapabilecek, kullanýcýlarý doðrudan takip (follow) edebilecek ve yeni tweetler yazabileceksiniz.


Web Intents, basit bir Javascript ve az birazda HTML yardýmýyla çalýþan çok harika bir Twitter paylaþým araçlarýdýr. Herhangi bir API-key gerektirmeden sadece Javascript tanýmlamasý her web sitesi üzerinden kolaylýkla kullanýlabilmektedir.

Web Intents'i kullanabilmek için öncelikle <body>...</body> arasýna yeni bir JavaScript tanýmlamasý yapýyoruz:

<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

Ardýndan üzerinde Web Intents iþlemlerini yapabilmek için @esibercom'un bir tane referans tweetini seçiyoruz: id=53425566707220480

referans tweet
YENÝ BÝR TWEET veya TWEET'E YANIT (REPLY TO) YAZMAK

http://twitter.com/intent/tweet

?stteki API sayesinde siteler üzerinden tweet yazabiliyor, var olan bir tweet cevap yazýlabiliyor, @mention yapýlabiliyor, link paylaþýlabiliyor ve daha birçok iþlem...

repy-tweet-53425566707220480


Bu API için desteklenen parametreler:

url

http://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.e-siber.com

Her türlü web adresini üstteki API yoluyla paylaþabilirsiniz.


via

http://twitter.com/intent/tweet?via=esibercom

Herhangi bir Twitter kullanýcýsýný @kullanýcýadý olarak referans gösterebilirsiniz.


text

http://twitter.com/intent/tweet?text=E-Siber.com | Sosyal Medya

Ýstediðiniz her türlü yazýyý bu parametre ile paylaþabilirsiniz.


in_reply_to

http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=53425566707220480

?stteki API ile referans ID'si bilinen herhangi bir tweete yeniden cevap yazabilirsiniz.

hashtags ve related parametreleri için http://dev.twitter.com/pages/intents adresine bakabilirsiniz.
BÝR TWEETÝ YENÝDEN TWEETLEMEK (RETWEET)

http://twitter.com/intent/retweet

?stteki API sayesinde herhangi bir tweeti anýnda yeniden paylaþtýrabiliyorsunuz. Tweet paylaþamanýn en hýzlý yolu...

retweet-tweet-53425566707220480


Bu API için desteklenen parametreler:

tweet_id

http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=53425566707220480

Bu parametreyi kullanabilmek için ilgili tweetin ID kodunu kullanamak zorundasýnýz. Twitter'da yazýlan her tweete bu kod otomatik olarak atanmýþtýr. Twitter profilinizde her tweetin altýna otomatik olarak eklenen zaman damgasý linkine týkladýðýnýzda bu ID kodunu elde edebilirsiniz.


related

http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=53425566707220480&related=google,twitter,facebook

?stteki parametre ile yazdýðýnýz tweetle alakasý olan diðer Twitter kullanýcýlarýný referans gösterebilirsiniz.
BÝR PROFÝLÝ TAKÝP ETMEK (FOLLOW) ve MÝNÝ PROFÝL

http://twitter.com/intent/user

Web sayfasý üzerinden aynen Facebook eklentilerinde olduðu gibi bir Twitter profilini Twitter.com'a girmeden takip etmeye baþlayabilirsiniz. ?stteki API yoluyla oluþturulan profil takip baðlantýsýna týklandýðýnda açýlan popup pencereden çýkan mini profil sayfasýndan ilgili kullanýcýyý anýnda takip etmeye baþlayabilirsiniz.

twitter-follow-intents


Bu API için desteklenen parametreler:

screen_name

http://twitter.com/intent/user?screen_name=esibercom

?stteki parametre screen_name yani Twitter kullanýcý adý ile kendinizi takip ettirebilirsiniz.

Yukarýdaki iþlemin aynýsýný user_id parametresi ile de yapabilirsiniz. Ama önce kullanýcý ID numarasýnýzý öðrenmeniz gerekmektedir.
HERHANGÝ BÝR TWEETÝ FAVORÝ (FAVORITE) YAPMAK

http://twitter.com/intent/favorite

Herhangi bir tweeti beðenip kendi profilinizde favoriler kýsmýna almak istediðinizde üstteki API'yi kullanýyorsunuz.

favorite-tweet-53425566707220480


Bu API için desteklenen parametreler:

tweet_id

http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=53425566707220480

Bu parametreyi kullanabilmek için ilgili tweetin ID kodunu kullanamak zorundasýnýz. Twitter'da yazýlan her tweete bu kod otomatik olarak atanmýþtýr. Twitter profilinizde her tweetin altýna otomatik olarak eklenen zaman damgasý linkine týkladýðýnýzda bu ID kodunu elde edebilirsiniz.


related

http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=53425566707220480&related=google,twitter,facebook

?stteki parametre ile yazdýðýnýz tweetle alakasý olan diðer Twitter kullanýcýlarýný referans gösterebilirsiniz.Yukarýda verilen tüm kodlarý almak için týklayýnýz.

Daha detaylý Web Intents kullaným þekilleri için aþaðýdaki adresi ziyaret edebilirsiniz.


Adres: http://dev.twitter.com/pages/intents
Twitter Sitene Ekle Kodlarý: e-siber.com/web/twitter-sitene-ekle-kodlari/


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 01.04.2011 | 8448 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.165.74 | Yüklenme: 0.386 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar