E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter Sosyal Bir Aðdan Hýzla Bir Haber Aðýna Doðru Dönüþüyor

Temmuz ayý ComScore verilerine göre 32,8 milyon kullanýcý Twitter'a akýn etmiþ. Her geçen gün daha çok kullanýcýnýn inanýlmaz sayýda tweetlerle gerçek-zamanlý olarak akan bu aðda yeni içerikler ve kiþiler keþfetmek ve de anlamlý içerik tüketmek için cezbedilmesini saðlayan Twitter, sosyal bir að olarak çýktýðý yola yapýsý itibarýyla artýk gerçek-zamanlý bir haber aðý ve yeni nesil bir CNN olarak (Twitter News Network - TNW) devam edeceði konusunda çok ciddi tahminler ve bulgular var.

 

Geçen yýl Twitter'ýn kurucularýndan olan Biz Stone'un da Twitter'ýn artýk bünyesinde yüzlerce haber kaynaðýný olabildiðince açýk bir þekilde bulundurmasýndan ve de haberlerin gerçek-zamanlý akmasýndan ötürü artýk bir haber yayma hizmetine döndüðünü söylemesi de özellikle fütüristleri doðrular nitelikte.

Ýnsanlarýn son bir iki yýllýr yaþanan olaðanüstü olaylarda Twitter'a birden yüklenip kendi bilgi ve haberlerini de paylaþmasýyla beraber haberlenmenin kaynaðýnýn doðrudan ilk önce Twitter'a kaydýðýný gösterir önemli bulgulardý.

 

Birer medya uzmaný ve de fütürist olan Gerd Leonhard ve Ross Dawson'un "Twitter Haber Aðý" konusu üzerine yaptýklarý söyleþiden çýkan bulgulara göre de artýk bir haber daðýtým aðýna dönüþen ve de gerçek-zamanlý olmanýn getirdiði inanýlmaz bir hýzla Twitter artýk sosyal bir aðdan çok bir haber aðýna dönüþmek üzere:

 

 

Buna göre:

  • TNN artýk video ve resim özellikleriyle beraber CNN'den daha büyük olacak ve özellikle zengin filtrelemesiyle ana baþvuru kaynaðý olabilecek.
  • TNN ile CNN arasýndaki en önemli fark filtrelemedir. Fakat TNN'de editör ve doðrulama gibi çok önemli eksiklikler söz konusu.
  • Önümüzdeki 10 yýl içinde online bilgi itibar ekonomisinin daha da önem kazanacaðý siber alemde, bilgi ve haberlerin doðrulanmasýna daha çok ihtiyaç duyacaðýz.
  • Twitter'da haberler hýzlý, anlýk ama damla damla aktýðý için daha bir yönetilebilir haldedir. Zira bu minvalde çýkmýþ ve Twitter'da etkin konu ve içerik filtrelemeye odaklý Flipboard, paper.li, Twittertim.es, Geneio ve benzeri uygulamalar haber üzerinde kontrolün saðlanabileceði üzerine güzel uygulamalardýr.
  • Aþýrý bilgi yüklü bir dünyada Twitter, eðer kullanmayý becerebilirseniz gerçekten çok önemli ve yararlý bir bilgi kaynaðýdýr.

 

Ayrýca konuyla ilgili olarak Twitter Bir Sosyal Aðdan Çok Bir Haber Medyasý Mýdýr yazýsýný da inceleyebilirsiniz.


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 24.08.2011 | 6724 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.354 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar