E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter Tweetlerini Gerçek Müziðe Dönüþtürmek

The Listening Machine, Ýngiltere'de yaþayan sanat, iþ, eðitim, saðlýk, siyaset, bilim, spor ve teknoloji dünyasýndan rastgele seçilen 500 kiþinin Twitter'daki aktivitelerini sürekli olarak çalan bir müziðe dönüþtüren oldukça ilginç bir sistemdir. Twitter kullanýcýlarýnýn konuþma, duygu durumu ve düþüncelerinin gerçek-zamanlý olarak kalýplarýnýn çýkarýlýp müziðe dönüþtürüldüðü canlý dilentiyi istediðiniz her an doðrudan dinleyebiliyorsunuz.

 

 

The Listening Machine'de Twitter tweetleri üzerinden koca bir ülkenin kolektif ruh hali yansýtýlmaya çalýþýyor. Ýnsanlarýn pozitif, negatif ve nötr duygu durumlarý halinde tweetlerle ifade ettikleri duygu ve düþünceleri ses ve anlam açýsýndan yansýttýðý özelliklerine sistem tarafýndan gerçek-zamanlý çalan bir müziðe dönüþtürülmektedir.

 

Özetle sistem öncelikle 500 kiþinin tweetini sürekli dinliyor. Sonra bunlarý konu baþlýðý, duygu durumu(pozitif / negatif / nört), aruz/hece ve konuþma ritmine göre sýnýflandýrýyor. Daha sonra bireysel konuþma kalýplarý ve sistemin genel özelliklerine (tweets oraný, kolektif ruh hali, vb) dayalý bir müzikal çýkýþý üretiyor. En son olarak da internette canlý bir ses akýþý yayýnlanýyor. Yapacak tek þey olarak ise size kalan, sadece alttaki adrese gidip, sayfanýn sað üst kýsmýnda yer alan oynatýcýnýn "play" düðmesine basmaktýr.

Twitter'dan türeyen ruh hali gün boyunca farklý modlarda seyrediyor. Örneðin, sabahlarý gelen müzik sesi biraz huysuzken, öðleden sonra baþlayýp gece uyumaya kadar geçen sürede daha iyimser ve rahat müzikler açýða çýkabilmektedir.

 

Adres: http://thelisteningmachine.org

 

Ayrýca konuyla baðlantýlý olarak yine Ýngiltere'de toplumun ruh halinin Twitter'dan nasýl elde edilebileceði ve bunun görselleþtirilmesi üzerine olan "Sosyal Medya ile Toplumlarýn Olaylar Karþýsýndaki Ruhsal Deðiþimleri Saptanabilir Mi?" baþlýklý yazýmýzý da inceleyebilirsiniz.


· · · · · · · ·
Yazan: | 07.09.2012 | 2605 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.423 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar