E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Twitter Zaman Tüneli Bileþenini Sitenize Ekleyin

Twitter, kullanýcý zaman akýþlarý, favoriler, listeler ve etiket (hashtag) arama sonuçlarý tweetlerini birer etkileþimli zaman çizelgesi þeklinde web siteleri ve blog sayfalarýna eklemeyi saðlayan yeni bileþenini duyurdu. Bundan böyle tweetleri daha interaktif bir biçimde web sayfalarýna iliþtirerek içerik ve yazýlara da gerçek-zamanlý boyut kazandýrýlabilecek.

 

Twitter zaman tüneli bileþenlerini web sayfalarýna eklemek oldukça kolay. Yapmanýz gereken öncelikle https://twitter.com/settings/widgets adresine giderek karþýnýza çýkan Bileþenler (widgets) sayfasýnda "Yeni oluþtur" düðmesine basmaktýr. Bileþenleri "Kullanýcý zaman akýþý", "Favoriler", "Liste" ve "Ara"ya göre ayrý ayrý oluþturup web sayfalarýna ekleme kodlarýný alabiliyorsunuz.

 

Kullanýcý Akýþý Zaman Tüneli:

https://twitter.com/settings/widgets/new/user

Bileþenler sayfasýndan "Kullanýcý zaman akýþý" seçtikten sonra karþýnýza çýkan sayfada ister sizin, isterseniz de baþka bir Twitter profilinin tweet zaman akýþýnýn zaman tüneli bileþenini oluþturabiliyorsunuz. Oluþturduðunuz zaman tünellerindeki tweetlerde geçen resim ve videolar geniþletilebiliyor ve bileþenin baðlý olduðu profile doðrudan tweet atýlabiliyor.

Bileþenin ayarlarý için ilgili Twitter kullanýcý adýný vermeniz, zaman tünelinin hangi web adreslerinde yayýnlanacaksa onlarýn domain adresini "Alan Adlarý" kýsmýna yazmanýz, otomatik geniþleyebilen tweetler için "Auto expand photos" seçeneðini iþaretlemeniz, isteðe baðlý yüksekliði ayarlamanýz (varsayýlan yükseklik 600px'dir.) ve yine isteðe baðlý tema ve baðlantý rengini de ayarladýktan sonra en altta yer alan "Bileþen oluþtur" düðmesine basmanýz yetiyor.

 

Favoriler Zaman Tüneli:

https://twitter.com/settings/widgets/new/favorites

Favoriler zaman tüneli, ilgili Twitter profilinin favori olarak iþaretlediði tweetleri etkileþimli bir zaman tüneli bileþeni olarak göstermeyi saðlýyor. Bileþenin ayarlarý için ilgili Twitter kullanýcý adýný vermeniz, zaman tünelinin hangi web adreslerinde yayýnlanacaksa onlarýn domain adresini "Alan Adlarý" kýsmýna yazmanýz, otomatik geniþleyebilen tweetler için "Auto expand photos" seçeneðini iþaretlemeniz, isteðe baðlý yüksekliði ayarlamanýz (varsayýlan yükseklik 600px'dir.) ve yine isteðe baðlý tema ve baðlantý rengini de ayarladýktan sonra en altta yer alan "Bileþen oluþtur" düðmesine basmanýz yetiyor.

 

Liste Zaman Tüneli:

https://twitter.com/settings/widgets/new/list

Liste zaman tüneli, doðrudan sizin kendi Twitter profilinizde oluþturduðunuz listelerin tweet akýþlarýný etkileþimli bir zaman tüneli haline web sayfalarýna koymanýzý saðlýyor. Bileþenin ayarlarý için "Liste" kýsmýndan hangi listenin tweetlerini zaman tünelinde göstermek istiyorsanýz onu seçmeniz, zaman tünelinin hangi web adreslerinde yayýnlanacaksa onlarýn domain adresini "Alan Adlarý" kýsmýna yazmanýz, otomatik geniþleyebilen tweetler için "Auto expand photos" seçeneðini iþaretlemeniz, isteðe baðlý yüksekliði ayarlamanýz (varsayýlan yükseklik 600px'dir.) ve yine isteðe baðlý tema ve baðlantý rengini de ayarladýktan sonra en altta yer alan "Bileþen oluþtur" düðmesine basmanýz yetiyor.

 

Ara Zaman Tüneli:

https://twitter.com/settings/widgets/new/search

Ara zaman tüneli, Twitter'da popüler olan etiketleri (hashtags), birer tweetler akýþý haline getirerek etiketlerin sonuçlarýndan oluþan bir zaman tüneli oluþturmanýzý saðlýyor. Bileþenin ayarlarý için "Arama Sorgusu" kýsmýndan hangi etiketin tweetlerini zaman tünelinde göstermek istiyorsanýz onu yazmanýz, zaman tünelinin hangi web adreslerinde yayýnlanacaksa onlarýn domain adresini "Alan Adlarý" kýsmýna yazmanýz, otomatik geniþleyebilen tweetler için "Auto expand photos" seçeneðini iþaretlemeniz, isteðe baðlý yüksekliði ayarlamanýz (varsayýlan yükseklik 600px'dir.) ve yine isteðe baðlý tema ve baðlantý rengini de ayarladýktan sonra en altta yer alan "Bileþen oluþtur" düðmesine basmanýz yetiyor.

 

Twitter'ýn diðer sitene ekle kodlarý için alttaki yazýlara bakabilirsiniz:


· · · · · · · · ·
Yazan: | 05.09.2012 | 11189 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.227 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar