E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Yaygýn Medya Twitter'ý Nasýl Kullanýyor

Twitter çoktandýr büyük haber kaynaklarýnýn günlük haber bildirimlerindeki yerini almýþtý. Peki bu yaygýn ve geleneksel medyanýn Twitter'ý kullanma tarzlarý nasýl? Hangi tür haberleri ne sýklýkla Twitter'da paylaþýyorlar? Twitter ne ölçüde bir haber paylaþma aracý ya da takipçilerden bir bilgi toplama mekanizmasý olarak kullanýlýyor? Ýþte bu ve benzeri sorulara cevap bulmak maksadýyla radyo, gazete, kablolu, basýlý ve TV gibi baskýn ve yaygýn medyalardan 13 büyük haber organizasyonun Twitter'ý kullanma þekilleri üzerine Pew Araþtýrma Merkezi ve George Washington Üniversitesi þimdiye kadar yapýlmýþ en kapsamlý araþtýrmayý gerçekleþtirdi.

 

Araþtýrma için The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, CNN, USA Today, Fox News, The Huffington Post, NPR, MSNBC, ABC News, The Arizona Republic, The Blade (Toledo) ve The Daily Caller medyalarýndan, 14-20 ?ubat 2011 tarihleri süresince çýkmýþ 3646 adet tweet etraflýca incelenmiþ.

Genel sonuca göre bu kaynaklarýnýn Twitter'ý genelde kendi haber materyallerinin yayma aracý gibi sýnýrlý bir amaç için kullandýklarý ortaya çýkarken, baþka bir içerik paylaþýmý yapmalarý ve takipçi angajmaný ise oldukça nadir olmuþ.

 

ÇARPICI BÝLGÝLER

 

Twitter Hesaplarý ve Kullaným Sýklýðý:

13 haber kaynaðýndan 12'sinin Twitter'da onlarca ayrý hesabý var. En çok farklý Twitter hesabýna sahip olanlar sýrasýyla The Washington Post 98 adet, The New York Times 81 adet, The Wall Street Journal 75 adet ve CNN 73 adet olduðu görülüyor. Twitter'da sahip olduðu hesap baþýna ortalama en çok takipçiye sahip olanlar, 366.985 ile ABC News, 208.790 ile MSNBC ve 163.743 ile CNN oluyor.

  Sahip olduðu Twitter hesabý sayýsý Hesap baþýna ortalama takipçi sayýsý Bir günde yollanan yaklaþýk toplam tweet sayýsý Bir günde hesap baþýna ortalama yollanan tweet sayýsý
The Washington Post 98 10.285 1.871 20
The New York Times 81 116.664 490 6
The Wall Street Journal 75 37.675 868 12
CNN 73 163.743 702 10
USA Today 41 24.242 406 10
Fox News 39 45.518 379 10
The Huffington Post 37 57.201 665 18
NPR 29 125.317 273 9
MSNBC 23 208.790 387 17
ABC News 15 366.985 191 15
The Arizona Republic 15 3.900 95 7
The Blade (Toledo) 12 3.354 177 15
The Daily Caller 1 28.677 22 22

Tabloda rastlanýlan en dikkat çekici sütun ise bir günde hesap baþýna ortalama yollanan tweet sayýsýdýr. Zira bütün bu önemli haber kaynaklarý günlük ortalama 20'den fazla tweet göndermiyor. Yani takipçilerini habere boðup, onlarýn akýþlarýný meþgul etmiyor.

 

Twitter'da Paylaþýlan Tweetlerin Link Durumu:

Haber kaynaklarýnýn %93'ü gönderdikleri tweetlerin içine kendi sitelerine mutlaka bir link koyarken, %6'sý ise tweetlere herhangi bir link iliþtirmiyor.

Haber kaynaklarý tweetleri daha çok haber duyurularý olarak kullanýrken, tüm tweetlerin sadece %2'si haber ve bilgi toplamaya yönelikken, %1'i ise baþka tweetlerin yeniden tweetlenmesi (retweet) þeklinde oluyor.

Araþtýrma oldukça geniþ olduðu için hashtags kullanýmý ve benzeri konular için altta verdiðimiz kaynak baðlantýsýna bakabilirsiniz.

 

Ýlk baþlarda okuyucularýný Twitter'a kaptýrmamak için Twitter ve benzeri sosyal aðlardan uzak duran büyük medya ve haber kaynaklarý zamanla Twitter aracýlýðý ile nasýl daha çok takipçi ve ziyaretçi çekebileceklerini öðrendiler ve artýk bu mecralarda daha etkin bir yoller oynamaya çalýþýyorlar.

 

Kaynak: http://www.journalism.org/node/27311


· · · · · · · · ·
Yazan: | 17.11.2011 | 9351 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.278 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar