E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Yaygýn Medyada Twitter Facebook'u Geçiyor

Highbeam tarafýndan yapýlan en son araþtýrmaya göre Twitter yaygýn medyada yer almada/bulmada Facebook'tan çok daha ileri bir noktada. 2011 yýlýnda basýnda en çok yer alan sosyal aðlar sýralamasýnda Twitter, tüm bahsedilmelerin yarýsýný (%50) tek baþýna alarak Facebook'u geçmiþ.

 

2011 yýlýnda en çok konuþulan sosyal platformlar için aylýk bazda yapýlan deðerlendirmede tüm sene içinde Facebook Twitter'ý sadece iki ay geçebilirken, Twitter on ay boyunca en çok konuþulan sosyal að olup, sene ortalamasýnda da %50'yi yakalamýþ.

 

2011'de Sosyal Aðlarýn Medyanýn Genelinde Yer Bulma Oranlarý:

 

Araþtýrmanýn sonucuna göre 2011'de medyada en çok yanký bulan sosyal aðlar sýrasýyla Twitter (%50), Facebook (%45), LinkedIn (%3,33), MySpace (%1,3) ve FourSquare (%0,71) olmuþ.

 

Büyüklük olarak Twitter'ý oldukça geride býrakan Facebook'un olanca ihtiþamýna raðmen 2011'de Twitter her zaman için ana akým medyanýn favorisi olmuþ.

Ünlü þahsiyetlerin sürekli artan yoðun ilgisi, anlýk gerçek-zamanlý haberlerin akýþ kaynaðý olmasý, kullaným kolaylýðý ve bireylere hýzla öne çýkabilme yeteneði kazandýrmasý gibi avantajlar Twitter her daim favori kýlacak gibi duruyor.

Araþtýrmada Google+'ýn yer alamamasýnýn nedeni olarak henüz baþlangýþ safhasýnda olmasý ve bu yüzden yeterli veri oluþturamamasý gösteriliyor.

 

Ayrýca konuyla ilgili olarak Yaygýn Medya Twitter'ý Nasýl Kullanýyor baþlýklý yazýmýzý da inceleyebilirsiniz.


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 27.12.2011 | 2374 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.276 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar