E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

2010 Yýlýnda Teknoloji Kategorisinde Yayýnlanmýþ Yazýlardan En Dikkat ?ekenleri

tekno-robot2010 yýlý boyunca E-Siber'in Teknoloji kategorisinde yayýnlanmýþ olan yazýlar arasýndan öne çýkanlarý aylýk yayýn sýrasýna göre sizin için derledik. Yazýlar arasýnda geleceðe yön verecek yeni teknolojiler, ilginç icatlar, çok farklý amaçlar için geliþtirilmiþ sistemlerden bahseden çok önemli ve ufuk açýcý makaleler var.

 

ARALIK

Cep Telefonu Kapalý Olsa Bile Gerçek-Zamanlý E-Posta Göndermeyi Saðlayan Bas-Mesajla Teknolojisi

Dünyanýn Ýlk Bilgisayarý Antikythera Düzeneðinin Çalýþan Bir Modeli Legolarla Yeniden Yapýldý

Twitter Üzerinden Resim Gönderebilen ve de Alabilen Bir Komidin

2010 Yýlýnýn Mobil Geliþmeleri ve Ýlginç Ýstatistikler

2010 Yýlýnda Ýnternette Yaþanan Talihsiz Serüvenler Dizisi

Çoklu-Dokunma Özelliðine Sahip Twitter Duvarý

Ýnternetin Yeni Baskýn Dili Çince mi Olacak

 

KASIM

Programcý Olmayanlar için Yeni Bir Görselleþtirme Programlama Dili

Kablosuz Ýnsanlardan Müteþekkil Yeni Mobil Ýnternet Aðlarý

Ýnternet Baðlantý Hýzýnýz Neden Durup Dururken Yavaþlar ve Gerçek Ýnternet Hýzýnýzý Ölçmenin Yolu

Online Resim Kaynaklarýndaki Fotoðraflardan 3 Boyutlu Modeller Yapabilen Yeni Bir Teknik

Asya ve Afrikadaki Çok Yüksek Mobil Ýnternet Kullanýmlarý ve Bunun Nedenleri

Geçmiþten Günümüze Ýnternetteki Bazý Geliþmelerin ve Ýstatistiklerin Video Görselleþtirmeleri

 

EKÝM

Ýstatistikler Iþýðýnda Dünyada ve Türkiye'de Elektronik Haberleþme Sektörü

Geleceðin Kaydedilmesi ve Geleceði Tahmin Edebilen Gerçek-Zamanlý Arama Motoru

Mobil Ýnternetin Önlenemez Yükseliþi ve Ýlginç Ýstatistikler

 

AÐUSTOS

iPhone için Online Jailbreaking Ýþlemi

Ýnternetin 2020 Yýlý Tahminleri ve Ýstatistikleri

Geçmiþten Günümüze Ýnternetin Kýsa Tarihçesi ve Dönüm Noktalarý

Ýnternetin veya Aðýn Tarafsýzlýðý Ýlkesi Ne Demektir

 

TEMMUZ

Haberleþme Altyapýsýnýn Olmadýðý Yerlerde Bile Cep Telefonunu Kullanabilme Projesi

Yükselen Teknoloji Gerçek-Zamanlý Arama

 

NÝSAN

Beyin Gücünü Artýrmanýn 105 Yolu

 

MART

Vücudumuz Dokunmatik Ekranlara Dönüþmek Üzere

Pilsiz Çalýþabilen Enerji Çeþitli Otarþik Radyo Sensörleri

Ýnternet Bir Süper Güç Haline Geliyor

Kablosuz Elektrik, Kablosuz Enerji ve Kablosuz Güç

 

OCAK

Dilbilimciler Kelimeleri Nasýl Söylediðimizi Bulmak Ýçin Ýnterneti Kullanýyorlar

Türkiye Çapýnda Ücretsiz Girebileceðiniz Wi-Fi Yerleri


· · · · · · · ·
Yazan: | 04.01.2011 | 2010 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.211.135 | Yüklenme: 0.254 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar