E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

2010 Yýlýnýn En ?ok Engellenen Siteleri ve Sansürlenen Web Ýçerikleri

opendns2Dünyanýn en büyük ve ücretsiz DNS servis, internet navigasyon ve güvenlik hizmetleri saðlayýcýsý olan OpenDNS, günlük 30 milyar DNS çözümlemesi ve 15 milyon IP adresi talebini karþýlamasýndan elde ettiði 2010 yýlýna ait internet eðilimileri, en çok engellenen ve izin verilen siteler raporunu yayýnladý. ?zellikle sosyal medya verilerinin çok olmasý ilginç bir görüntü ortaya çýkarmýþ.


Tüm internet kullanýcýlarýnýn % 1'inin DNS'ini tuttuðunu bilinen OpenDNS'nin raporu web filtreleme ve sansürleme eðilimlerini de göstermesi açýsýndan oldukça çarpýcýdýr.


OpenDNS'nin daha çok okul ve iþyeri aðlarýnda kullanýlýyor olmasýndan ötürü engellenen içeriklerin en baþýnda müstehcenlik geliyor.


En ?ok Engellenen Ýlk 10 Kategori

1. Pornografi - % 85
2. Seks - % 80.1
3. Tasteless - % 77.3
4. Proxy/Anonymizer - % 76.2
5. Adware - % 69
6. ?ýplaklýk - % 67.2
7. Nefret/Ayrýmcýlýk - % 58.7
8. Ýç çamaþýrý/Bikini - % 58.5
9. Kumar - % 58
10. Uyuþturucu - % 57.3


En ?ok Engellenen Ýlk 10 Site

Ýþyerlerinde zaman kaybýna neden olduðu için en çok Facebook engelleniyor ve listenin de baþýný çekiyor.

1. Facebook.com — % 14.2
2. MySpace.com —  % 9.9
3. YouTube.com —  % 8.1
4. Doubleclick.net —  % 6.4
5. Twitter.com —  % 2.3
6. Ad.yieldmanager.com —  % 1.9
7. R...e.com — % 1.4
8. Limewire.com — % 1.3
9. P....b.com — % 1.2
10. P....y.com —  % 1.2


Beyaz Listeye Alýnan Ýlk 10 Site

Buradaki siteler genelde ait olduklarý kategori engellenmiþ olmasýna raðmen, o kategoride sadece kendisinin açýlmasýna izin verilen sitelerdir.

1. YouTube.com —  % 12.7
2. Facebook.com —  % 12.6
3. Gmail.com —  % 9.2
4. Google.com —  % 9
5. Translate.Google.com —  % 6.3
6. LinkedIn.com —  % 6
7. MySpace.com — % 4.7
8. Skype.com —  % 4.6
9. Deviantart.com —  % 4.3
10. Yahoo.com —  % 3.9


?irketler Tarafýndan En ?ok Filtrelenen Ýlk 10 Site

?irketlerin genel kurumsal politikalarýna veya insan kaynaklarý kurallarýna göre bazý siteler ilgili þirketlerde yasaklananlar listesine alýnabilmektedir. Ayrýca internet trafiðini en çok meþgul eden ve kotayý olumsuz derecede etkileyen siteler de yasaklanabilmektedir.

1. Facebook.com —  % 23
2. MySpace.com —  % 13
3. YouTube.com —  % 11.9
4. Ad.Doubleclick.net —  % 5.7
5. Twitter.com —  % 4.2
6. Hotmail.com —  % 2.1
7. Orkut.com — % 2.1
8. Ad.Yieldmanager.com — % 1.8
9. Meebo.com — % 1.6
10. eBay.com — % 1.6


Phishing için En ?ok Taklidi Yapýlan Ýlk 10 Site

Phishing yani 'oltama', kullanýcý bilgilerini ve hesap/finans verilerini toplayan sitelerin birebir taklidinin yapýlarak ziyaretçilerin kandýrýlmasý suretiyle onlarýn hassas bilgilerinin toplamasý yoluyla yapýlan bir tür kandýrmaca ve sahtecilik methodudur. 2010'da ise en çok taklidi yapýlan ve bu yolla birçok kullanýcýya zarar veren siteler her zamanki gibi en popüler servislerden oluþuyor. Listenin baþýný PayPal çekiyor.

1. PayPal —  % 45.9
2. Facebook —  % 5.3
3. HSBC Group — % 4.1
4. World of Warcraft — % 3.2
5. Internal Revenue Service —  % 3
6. Bradesco —  % 1.9
7. Orkut —  % 1.7
8. Sulake Corporation —  % 1.5
9. Steam —  % 1.2
10. Tibia —  % 1


Kaynak: http://www.opendns.com/about/announcements/200/


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 05.02.2011 | 3573 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.319 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar