E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Banyo Aynalarý Akýllý Dijital Aynalara Dönüþüyor

New York Times Ar-ge laboratuvarý giderek dijitalleþen dünyanýn fiziksel ortamlarýna sanal alemi ve dijital aktiviteleri daha çok iliþtirmek ve teknolojiyi kiþisel hayatýn tam ortasýna getirmek için banyolarda kullandýðýmýz ya da sabah evden çýkmadan önce boylu boyunca kendimize baktýðýmýz aynalarý dijitalleþtirerek onlarý birer günlük dijital rehbere dönüþtüren akýllý aynalar haline getirdi.

 

Akýllý aynada özel bir yarý-yansýtýcý cam yüzey kullanýlýyor. Yani ayna akýllý, ama hala bildiðiniz ayna! Bu özel cam yüzey sayesinde ayna ayný anda baþka görüntüleri de gösterebilen bir ekran haline dönüþüyor. Yani akýllý ayna bu artýrýlmýþ yansýma özelliði sayesinde sizi gösterirken, ayný zamanda bir köþede bilgi akýþý da yapabiliyor.

 

Evinizdeki önemli bir kiþisel fikstür olarak tasarlanan aynada yüz algýlama özelliði sayesinde aynanýn karþýsýndayken kiþisel bilgileriniz, günlük yapýlacak iþleriniz, saðlýk istatistikleriniz, takvim ve haber akýþlarý gibi her türlü veri gösterilebiliyor.

Ses komutlarýný algýlayabilen ayna, el hareketlerine de tepki vererek içerikleri döndürmenizi saðlýyor. Ayrýca baþka bir akýllý ayna kullanýcýsýna video mesaj da yollayabiliyor.

Aynanýn RFID özellikli rafý sayesinde, raf üzerindeki diþ fýrçasý, kiþisel bakým ürünleri ya da ilaçlar ayna tarafýndan algýlanarak, bu ilaç ve ürünleri kullanýp kullanmadýðýnýz algýlanýp size ayna tarafýndan bildirilebiliyor:

 

Üstteki resimde 1 nolu kýsýmda, kiþi aynanýn karþýsýna geçip diþ fýrçasýný eline alýnca, tam üç dakika boyunca (ortalama diþ fýrçalama süresi) o günkü haberlerin özetini ayna üzerine okuyabiliyor (resimde 2 nolu kýsým).

 

Ayrýca eðer isterseniz cep telefonunuz ile aynayý eþleþtirerek, aynanýn karþýsýnda iken okumayý býraktýðýnýz bir yazýya cep telefonunuzdan da devam edebiliyorsunuz.

 

 

Hala geliþtirilmekte safhasýda olan akýllý ayna projesi için yakýn gelecekte daha çýlgýn özellikler öngörülüyor.


· · · · · ·
Yazan: | 08.12.2011 | 3727 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.3 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar