E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Bilgi Ýletiþim Teknolojileri 2011 Yýlý Raporu

ITUITU'nun (Uluslararasý Telekomünikasyon Birliði) 2011 yýlý için dünya geneli bilgi iletiþim teknolojilerinin durumunu, en son trendler ve baðýmsýz göstergelerden derleyerek sabit ve mobil abonelikleri, uluslararasý internet bant geniþliðini, hane bilgi teknolojileri eriþimi ve daha birçok istatistiðin sunulduðu raporu geçen Ekim sonunda yayýnlamýþtý. Rapora göre dünya nüfusunun üçte biri online iken, internet kullanýcýlarýnýn %45'inin yaþý 25'in altýnda.

 

 

Ýnternet Kullanýcýlarýnýn Toplam Nüfus Ýçindeki Payý:

7 milyarlýk nufüsun %65'i interneti kullanmýyor.

Ýnterneti kullanan %35'lik kesim arasýndaki geliþmekte olan ülkelerden %37'si Çin, %10'u Hindistan ve geri kalan %53'ü ise diðer geliþmekte olan ülkelerden oluþuyor.

Çin, tüm dünyadaki internet kullanýcýlarýnýn neredeyse %25'ini yani dörtte birini teþkil ediyor.

 

Yaþ ve Geliþmiþlik Düzeyine Göre Ýnternet Kullanýcýlarý:

Hem geliþmiþ hem de geliþmekte ola ülkelerde gençler daha çok online olma eðiliminde.

Geliþmekte olan ülkelerde 25 yaþ altý nufüsun %30'u interneti kullanýyor.

25 yaþ altý nüfusun %70'i hala interneti kullanmýyor. Bu da demek oluyor ki, internetle tanýþmasý beklenen çok büyük bir kitle ve pazar var.

 

GSM - Mobil Dünya:

Dünya nüfusunun neredeyse yedide altýsýnýn yani 6 milyarýnýn mobil hücresel aboneliði (gsm) bulunuyor.

6 milyarlýk abone ile dünya nüfusunun %87'sinde ve geliþmekte olan ülkelerde de nüfusun %79'unda penetrasyon yakalanmýþ durumda.

Mobil geniþ bant aboneliði son dört yýlda neredeyse yýllýk %45 büyüdü. Ve þu an sabit abonenin iki katý kadar mobil abone var.

 

Hane BÝT Eriþimi:

Dünyadaki 1,8 milyar hanenin üçte birinin (0,6 milyar) internet eriþimi varken, 0,7 milyar hanede bilgisayar var.

Geliþmekte olan ülkelerde hanelerin %25'inde bilgisayar ve %20'sinde de internet eriþimi var.

 

Hem sabit hem de mobil geniþ bantta Avrupa'nýn yarýþý önde götürdüðünün söylendiði raporun geri kalan detaylarý (internet hýzlarý, 3g vb) için alttaki e-kitabý inceleyebilirsiniz:

 

BÝT GERÇEKLER ve RAKAMLAR


· · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 12.11.2011 | 2684 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.313 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar