E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1775 okunmaya değer yazı var.

TCP/IP - Bilgisayar Ýletiþim Protokolü

Bir bilgisayar iletiþim protokolü, bilgisayarlarýn birbirleriyle baðlantýlý olmak için takip etmeleri gereken kurallar bütünüdür.

 

TCP/IP

TCP/IP, internet ile bilgisayarlarýn haberleþmesini saðlayan bir iletiþim protokolüdür.

TCP/IP, Transmission Control Protocol / Internet Protocol (Ýletim Kontrol Protokolü / Ýnternet Protokolü) kýsaltmasýdýr.

Standartlar bilgisayarlarýn internete ne þekilde baðlanmasý gerektiðini ve verilerin nasýl taþýnacaðýný belirler.

TCP/IP'nin iç yapýsýnda veri iletiþimini gerçekleþtirmek için ayrý ayrý protokoller iþlemektedir:

  1. TCP (Transmission Control Protocol: Ýletim Kontrol Protokolü) ulgulamalar arasý iletiþim
  2. UDP (User Datagram Protocol: Kullanýcý Veriakýþý Protokolü) uygulamalar arasýndaki en basit iletiþim
  3. IP (Internet Protocol: Ýnternet Protokolü) bilgisayarlar arasý iletiþim
  4. ICMP (Internet Control Message Protocol: Ýnternet Kontrol Mesajý Protokolü) hatalar ve istatistikler için
  5. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol: Dinamik Barýndýrma Konfigürasyon Protokolü) dinamik adresleme için

TCP Sabit Baðlantý Kullanýr

Bir uygulama baþka bir uygulama ile iletiþime (TCP kullanarak) geçmek istediðinde; bir haberleþme talebi gönderir. Bu talebin tam adrese gönderilmesi gerekmektedir. Ýki uygulamanýn buluþup bir el sýkýþmasýndan sonra, TCP, iki uygulamadan biri tek taraflý olarak baðlantýsýný kesene kadar çift þeritli bir iletþim hattý kurar.

UDP de TCP'ye çok benzerdir fakat daha basitçedir.


Sonraki makale: TCP/IP - IP Nedir? TCP ve IP Farklarý

TCP/IP

1. TCP/IP Nedir?

2. TCP/IP - Bilgisayar Ýletiþim Protokolü

3. TCP/IP - IP Nedir? TCP ve IP Farklarý

4. TCP/IP - Adresleme

5. TCP/IP - Protokoller Ailesi

6. TCP/IP E-posta


· · · ·
Yazan: | 08.02.2008 | 5011 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.205.15.219 | Yüklenme: 0.324 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar