E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Birkaç Avuç ?alýþaný Olup Milyonlara Hitap Eden Siteler ve Servisler

kucuk-ekip-buyuk-kullaniciÝnternette öyle þirketler var ki çalýþan sayýsý 100'ü bulmaz, ama hitap ettiði insan veya verdiði servisi kullananlarýn sayýsý çoktan milyonlarý bile geçmiþtir. Çünkü internetin baþarýlý servis ve uygulamalara karþý "yürü ya sitem!" misali bir torpili olabiliyor. Ýþte size çalýþan sayýsý bazýsý için 100 bile olmayan ama toplamda 10 milyondan fazla kullanýcýya ulaþan þirketler ve organizasyonlar.


Pingdom'un derlediði listeye bakýnca birkaç avuç insanýn internetin gidiþatýný bile deðiþtirecek nasýl baþarýlar ortaya koyduðunu görünce neden bizde de olmasýn dememiz gerekiyor.

 

Automattic

 • Çalýþan sayýsý: 72
 • Kullanýcý sayýsý: 32 milyondan fazla WordPress blogu.

Automattic, meþhur açýk-kaynak bloglama uygulamasý olan WordPress'in arkasýndaki þirkettir. WordPress 16 milyon blogu WordPress.com'dan iþletirken, 16.7 milyonuna da WordPress.org'dan barýndýrma hizmeti vermektedir.

 

Mozilla

 • Çalýþan sayýsý: 250
 • Kullanýcý sayýsý: Bütün Firefox kullanýcýlarý. Firefox'un en son sürümü  þimdiye kadar 400 milyon kez indirildi.

Mozilla, açýk-kaynak internet tarayýcýsý Firefox'un arkasýndaki þirkettir. Firefox'un iþlerinin %40'ý gönüllüler tarafýndan yapýlmaktadýr. Firefo, internet tarayýcý pazarýnýn kabaca %30'unu kapsýyor.

 

Tumblr

 • Çalýþan sayýsý: 18
 • Kullanýcý sayýsý: 12 milyon blog.

Tumblr, 2010 yýlýnýn en fazla çýkýþ yapan ve çok tutan bloglama servisiydi.

 

Twitter

 • Çalýþan sayýsý: 300
 • Kullanýcý sayýsý: 175 milyon

Twitter, en popüler mikro-blog servisi. Son birkça yýldýr kullanýcý sayýsýný ebey bir artýrdý.

 

Canonical

 • Çalýþan sayýsý: 350+
 • Kullanýcý sayýsý: 12 milyon Ubuntu Linux kullanýcýsý.

Canonical, masaüstünde en popüler Linux daðýtýmý olan Ubuntu'nun arkasýndaki þirkettir. Ayrýca sunucuda da en popüler olan ikinci daðýtýmdýr. Ayrýca bulut biliþimde de en çok kullanýlan daðýtýmlardan biridir.

 

Wikimedia

 • Çalýþan sayýsý: 57
 • Kullanýcý sayýsý: Aylýk 408 milyon'dan fazla ziyaretçisi var.

Wikimedia Vakfý, Wikipedia ve diðer benzer wiki projelerinin arkasýndaki organizasyondur. Wikipedia’nin içeriði dünya çapýnda yüzbinlerce kullanýcýsýnýn yýllardýr yaptýðý giriþlerden oluþur. ?u an için 100,000'den fazla düzenli gönüllü yazý yazmakta ve düzenlemeler yapmaktadýr.

 

Skype

 • Çalýþan sayýsý: 500
 • Kullanýcý sayýsý: 560 milyondan fazla kullanýcýya sadece geçen sene sahipti. ?imdi daha yüksek olabilir.

Skype, internet üzerinden sesli arama ve video konferans yapmayý saðlayan ve 2003 yýlýndan beri hizmet veren en popüler servistir.

 

Craigslist

 • Çalýþan sayýsý: 30
 • Kullanýcý sayýsý: Amerika'da 50 milyondan fazla kullanýcýya sahip olan bir ilan servisidir.

Craigslist, birçok alanda ücretsiz ilan servisi hizmeti saðlayan ve Amerika'da çok tutan bir sitedir.

 

Derlendi pingdom.com/.../internet-companies-with-few-employees-but-millions-of-users/


· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 19.01.2011 | 2992 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.167.231.97 | Yüklenme: 0.346 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar