E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Denizler için Sualtý Kablosuz Ýnternet Yayýný

Kablosuz aðlar yeryüzünü kaplarken, denizlerin altý ve okyanuslar için þimdiye kadar yapýlmýþ bir kablosuz internet teknolojisi yok gibi. Ama bir grup araþtýrmacý tsunamileri önceden algýlamak, denizde petrol ve doðalgaz aramak, gözetleme, kirlilik izleme ve diðer etkinlikler için teknolojik devrime götürecek bir derin deniz internetini bulmuþ gibi.

 

 

Okyanuslar altýndan gerçek zamanlý olarak veri toplayýp analiz eden kablosuz bir aðýn özellikle tsunami gibi felaketlerin hemen öncesinde kritik bilgiyi kýyý bölgelerinde yaþayanlarýn cep telefonlarýna veya bilgisayarlarýna gönderilmesini saðlayarak binlerce hayatý kurtarabileceði düþünülen bu sualtý interneti, ticari denizaltý modemler için bir IP uyumlu protokol yýðýný tasarladýlar. Bu denizler altýndan çalýþabilecek sualtý interneti, diðer okyanus tabanlarýndaki sensörlere dayanan aðdan en önemli farklý ise bir kablosuz internet aðý gibi çalýþarak karadaki cihazlarla iletiþime geçebiliyor:

 

Bütün mevcut sistemlerle entegre olan bu derin deniz interneti, hem denizaltý ve felaket iletiþiminde maliyetleri azaltabilecek hem de dubalar arasýndaki aða da entegre olarak bütün denizleri kontrol altýna alabilecek. Ayrýca enerji sektöründen sualtý kaynaklarýn bulunmasýný kolaylaþtýracak ve askeri amaçlý güvenliði kontrolünü de saðlayabilecek. IP tabanlý bu protokol ve araþtýrmanýn detaylarýný merak edenler iletiþime geçmeleri halinde ilgili makaleye ulaþabilirler.


· · · ·
Yazan: | 16.10.2013 | 2762 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.113.182 | Yüklenme: 0.221 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar