E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Dokunmatik Hareketlerden Cihaz Sahibi Tespiti

Dokunmatik ekranlý cihazlarýn her yeri kaplamasýyla birlikte bunlardaki güvenlik ve sahip doðrulama da en çok araþtýrýlan sorunlardan biri haline geldi. Zira genellikle bireysel kullanýma hitap eden dokunmatik ekranlý her türlü cihazda kimlik doðrulama için sadece parmak izi teknolojileri yetmiyor.

 

Mobil cihazlarýn kullaným arayüzü olan dokunmatik ekranlarýn aslýnda birebir etkileþimin yanýnda bir kimlik doðrulama mekanizmasý olarak da kullanýbileceðine dair ilk defa somut bir sistem ortaya çýkmýþ gibi. Bir grup araþtýrmacý mobil cihaz sahiplerinin dokunmatik ekranlardaki dokunma, parmak hareketleri ve vuruþlarýný düzenli olarak gözlemleyen yeni bir güvenlik sistemi geliþtirdi. LatentGesture adlý sistem mobil cihazý kullanan kiþinin hareketleri eðer cihaz sahibinin kullaným eðilimleri ile eþleþmiyorsa, farklýlýklarý algýlayýp cihazý kilitleyebiliyor.

 

 

Ýlk aþamada Android cihazlarý için geliþtirilen sistem akýllý telefonlarda %98, tabletlerde ise %97 oranýnda doðru bir þekilde çalýþmýþ. Sistem mobil cihaz kullanýcýlarýnýn dokunma imzalarýný çýkartýp, cihazý o an kullanan kimselerin parmak ve iþlem yapýþ þekilleri ile sürekli olarak karþýlaþtýrýp cihazýn gerçek sahibini sürekli doðrulamaya çalýþýyor.

 

Araþtýrmacýlar insanlarýn týpký parmak izleri gibi dokunmatik ekran kullanýmlarýnýn da aslýnda 'benzersiz' olduðunu ve bunun bir kimlik oluþturduðunu söylüyorlar. Geliþtirdikleri sistem de tamamen dokunmatik ekran kullaným alýþkanlarý yani dokunmatik imzalarý baz alýyor. Sistem cihazýn arka planýnda kendini hissetirmeden çalýþabiliyor.

 

Geliþtirilen sistem ile mobil cihazlarda 5 kiþiye kadar yetki verilebiliyor. Böylece dokunmatik ekrana sahip cihazýn sahibi dýþýnda geri kalan 4 kiþi de cihaz kullanýmýnda 'yetkili' kiþiler olarak ayarlanabiliyor. Sistemin bu özelliði sayesinde ebeveynlerin kullandýklarý mobil cihazlarý çocuklarýna verdiklerinde, onlar farkýnda olmadan ya da izinsiz olarak uygulama satýn alýmý (uygulama içi de) yapmalarýna engel olacak þekilde yetkilendirme yapýlabiliyor.

 

Bu sistem mobil cihazlarýn izinsiz ve habersiz kullaným ile yetkisiz iþlemler için olan fiziksel güvenliðini saðlamada yakýn bir zamanda çok raðbet görebilecek bir teknoloji olarak öne çýkabilir.


· · · ·
Yazan: | 08.04.2014 | 2547 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.113.182 | Yüklenme: 0.358 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar