E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Dünya Geneli SMS Gönderimi Giderek Azalýyor

Cep telefonu kullanýcýlarýnýn WhatsApp ve benzeri mobil uygulamalara geçiþiyle birlikte mobil mesajlaþmanýn en temel sistemlerinden biri olan SMS'in kullanýmýnda gitgide düþüþ yaþanýyor. Son birkaç yýldýr SMS kullanýmýndaki artýþ artsa da, aslýnda büyüme oranlarý azalmakta ve diðer mobil mesajlaþma uygulamalarý yoluyla atýlan mesaj sayýsýnda ise inanýlmaz oranlarda artýþ görülmektedir. Akýllara gelen ilk soru ise yakýn bir gelecekte SMS'in pabucunun dama atýlýp atýlmayacaðýdýr.

 

Özellikle 3G þebekelerin çokça artmasý ve cep telefonlarýndaki wi-fi/wireless kapasitelerinin de geliþmesi sonucu mesajlaþma iþinin internet aðý ya da hotspot kablosuz hatlar üzerinden mobil uygulamalar yoluyla gerçekleþtirilmesiyle çok yakýn bir gelecekte SMS kullanýmýna olan raðbetin iyice azalarak sonunda da atýl duruma düþmesi beklenmektedir.

Bazý pazar araþtýrmalarýna göre SMS kullanýmý diðer mesajlaþma sistemlerine göre iyice düþüþ gösterse de, dünya geneli ortalama veriler dikkate alýndýðýnda SMS kullanýmý hala diðer tüm mesajlaþma uygulamalarýndan iki kat daha fazladýr.

 

Bu noktada SMS'in alternatifi olan uygulamalara dair ilginç istatistikler:

  • WhatsApp ile geçen Ekim ayýnda sadece bir günde 1 milyar mesaj gönderildi.
  • WhatsApp'ýn rakibi Kik ile en son Haziran ayýnda bir günde 4 milyonun üzerinde mesaj gönderildi.
  • BlackBerry Messenger BBM ile her gün milyarlarca mesaj gönderiliyor.
  • Facebook ile sadece bir yýl önce her gün 4 milyarýn üzerinde mesaj gönderildi. Ve bu rakama mobil cihazlardan Facebook ile gönderilen mesajlar dahil deðil.
  • Bunun dýþýnda Skype, Viber, Fring, Nimbuzz ve Tango gibi VoIP sistemleri üzerinden gönderilen mesajlarýn haddi hesabý yok.
  • Twitter'da en son Haziran 2011 rakamlarýna göre günlük 200 milyonun üzerinde mesaj gönderiliyor.

 

ITU'nun en son yayýnladýðý istatistiklere göre ise SMS gönderimi 2007 yýlýndan bu yana tam 3 kat artmýþ. En son 2010 yýlý tahmini verilerine göre ise yaklaþýk 6,1 trilyon SMS gönderilmiþken, bu ise günlük 16,7 milyar adet SMS'e tekabül ediyor.

 

Dünya Yýllýk SMS Sayýlarý

 

ITU'nun verilerine göre SMS gönderimi 3 katýna çýkmýþ olsa bile, büyüme oranlarý düþüþ gösteriyor. 2007'den 2008'e %58'lik bir büyüme oraný varken, 2008'den 2009'a %53'lük ve 2009'dan 2010'a ise %41'lik bir artýþ gözüküyor. Yani 2007 sonu ile 2010 arasýndaki büyüme oranýndaki azalma farký %17'yi buluyor.

 

Veri baðlantý yöntemlerindeki benzersiz geliþmeler ve zahmetsiz fonksiyonlar daha da geliþtikçe SMS'in rakipleri artýyor ve toplam gönderilmiþ mesajlardaki oraný da gitgide azalýyor. Fakat mobil mesaj göndermeyi hala SMS önde götürüyor. 

 

Bu yazýdaki veriler Pingdom'un izniyle yayýnlanmaktadýr.


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 10.11.2011 | 7040 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.187 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar