E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Dünya Ýnternet Sansürleri Haritasý

sansurÝnternet bilinenin aksine batýda yani Avrupa ve Amerika'da öyle çok ta özgür deðil. Batýda bazý konularda internete ciddi sansürler uygulanýyor: OpenNet teþebbüsü internet yasaklarý konusunda çok ilginç benzeri bulgular sunan dünyanýn sansür haritasýný çýkardý. OpenNet'e göre Rusya, Avustralya ve YouTube yasaðýný bile henüz kaldýrmýþ olan Türkiye'de internet daha özgür.


dunya-sansur-haritasi

Haritaki mavi renkler internete sansürün uygulanmadýðý, sarý renkler belli bazý sansürlerin uygulandýðý, siyah renkler çok yaygýn ve sindirici sansürlerin yapýldýðý ve kýrmýzý renkler ise internetin gözetim altýnda tutulduðu ülkeleri ve yerleri göstermektedir.


Haritaya göre her daim demokrasinin ve özgürlüðün bayraktarlýðýný yaptýðý savunulan Amerika, Avrupa'nýn büyük bir kýsmý ve Kanada da sanýlanýn aksine internete ciddi sansürlerin uygulandýðýný gösteriyor. Bu ülkeler internet özgürlüðü konusunda birçok Afrika ülkesinin de gerisinde kalýyor.

Rusya, Avustralya ve Türkiye'de internet gözetim altýnda tutulurken, ?in, Ýran, Mýsýr, Suudi Arabistan, Suriye, Azerbeycan ve bazý ülkelerde internet özgürlüðü bir rüya haline dönüþmüþ.


NÝ?ÝN SANS?RL?YORLAR?

neden-sansurluyorlar


Ýnterneti sansürleme nedenleri ülkeden ülkeye deðiþiklik arz ederken, bazý ülkeler ortak sebeplerden ötürü interneti sansürleyebiliyorlar. Sansürlemeler üç genel baþlýk altýnda toplanýyor ve geleneksel toplumsal deðerleri, siyasi istikrarý ve ulusal güvenliði korumak için yapýlýyor.

Yukarýdaki üç nedeni birden interneti sansürlemek için kullanan ülkeler arasýnda ?in, Etiyopya, Ýran, Suudi Arabistan, Suriye, Myanmar, Tunus (devrim oldu), Pakistan ve Birleþik Arap Emirlikleri var.


NELERÝ SANS?RL?YORLAR?

sansurlenen-icerikler


En çok sansür yiyen içeriklerin baþýnda müstehcenlik, sosyal aðlar, Wikipedia, Wikileaks, siyasi bloglar, dini web siteleri ve video akýþý/yayýný yapan sitelerdir.

OpenNet'in bulgularýna yukarýdaki baþlýklarý bünyesinden bulundurmasýna göre % 20'lik bir oranla en çok bloglar sansürlenirken, hemen ardýndan % 9'luk oranlarla kiþisel web sayfalarý ve yerel sivil toplum kuruluþlarýnýn web siteleri gelmektedir. Bunlarý takiben özel iþler ve iþ kollarý, baðýmsýz medya, iþçi sendikalarý ve gruplarý, forumlar, dini organizasyonlar, uluslararasý organizasyonlar, akademik ve militan gruplarýn siteleri, içerikleri ve yayýnlarý geliyor.


OpenNet: http://opennet.net/
Kaynak: http://yuxiyou.net/open/


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 20.02.2011 | 6306 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.26.154 | Yüklenme: 0.211 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar