E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Dünyanýn Ýlk Bilgisayarý Antikythera Düzeneðinin ?alýþan Bir Modeli Legolarla Yeniden Yapýldý

antikytheraM? 100 yýlýnda Yunanlar benzersiz hassaslýkta diþlilerden oluþan çok orjinal bir mekanik bilgisayar yaptýlar. 2000 yýllýk bir süre boyunca bu aracýn kayýp olduðu düþünülmüþtü. Fakat 1901 yýlýnda Yunan Antikythera adasýndaki enkazda avcýlar tarafýndan bir Roma gemi batýðýnda bulunmuþtu. "Antikythera Düzeneði" olarak adlandýrýlan bu aygýtýn ne iþe yaradýðý konusunda tartýþmalar yýllarca sürerken 2006 yýlýnda yapýlan yüksek çözünürlüklü X-ray tomografisi sonucu cihazýn gerçek yapým amaçlarý gökyüzü olaylarýný ve güneþ tutulmalarýný eþi görülmemiþ doðrulukta tahmin etmek olarak ortaya çýkmýþ oldu. 2010'da ise Antikythera Mekanizmasýnýn tamamen birebir iþlevsel kopyasýný bir Apple mühendisi Legolar kullanýlarak yeniden yaptý.Yunan hatta dünya tarihinin en eski bilimsel hesap makinesi olduðu düþünülen Antikythera Düzeneði Digital Science sponsorluðunda Andrew Carol tarafýndan 1,500 Lego parçasý ve 110 diþli kullanýlarak 30 günde yapýldý.

Carol'un yaptýðý makine orjinal makineyle ayný iþlem ve iþlevleri gerçekleþtirebilmek için 2 bölmeli kanat ve 4 diþli kutusunda oluþuyor. Her bir diþli kutusu farklý bir matematiksel iþlemi gerçekleþtiriyor.


antikythera-mekanizma


Yukarýdaki videoyu izledikten sonra kendinizi büyülenmiþ gibi hissedebilirsiniz ama basit plastik parçalardan böyle bir antik icata anlamamýza yardýmcý olacak bir makinenin çýkabilmiþ olmasý gerçekten oldukça etkileyicidir.


Ayrýca Antikythera Düzeneðinin çalýþma mantýðý üzerinde yapýlmýþ çalýþmalarýn anlatýldýðý geçen aylarda Nature dergisinde çýkmýþ olan yazýyý inceleyebilirsiniz:Kaynak: http://www.digital-science.com/category/blog/
Nature makale: http://www.nature.com/news/2010/101124/full/468496a.html
Nature PDF: http://www.nature.com/news/2010/101124/pdf/468496a.pdf
Antikythera Düzeneði Araþtýrma Projesi: antikythera-mechanism.gr/


· · · · · · · ·
Yazan: | 11.12.2010 | 9755 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.197.127 | Yüklenme: 0.291 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar