E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Geçmiþten Günümüze Ýnternetteki Bazý Geliþmelerin ve Ýstatistiklerin Video Görselleþtirmeleri

visualÝstatistikler için yazýlar ve sayýlarýn gerekliliði ve önemi asla yadsýnamaz. Fakat bazen bir grafik/görsel onbinlerce yazý ve rakamýn ifade ettiði anlamý bir anda verebiliyor. ?zellikle de yazýsal ve rakamsal verilerin bir takým özel görselleþtirme yöntemleriyle sabit veya dinamik görseller haline getirilmesi, istatistiðe bambaþka havalar katýyor ve olaya daha bütüncül bakýlabilmesini saðlayabiliyor. Ýþte size internetle ve webdeki yeniliklerle ilgili video haline getirilmiþ çok ilginç bazý görsel istatistikleri sunuyoruz.


The New York Times'ýn Web Sitesinin 24 Saatlik Ýnternet Trafiði 

Gazetenin web sitesinin 25 Haziran 2009 tarihindeki mobil dahil tüm internet trafiðinin dünya haritasý üzerindeki hoþ bir video görselleþtirilmesi:


Bir Web Sitesine Eriþimin Genetik Modeli

Web sitesine olan eriþimin büyüyen bir genetik organizma gibi görselleþtirilmesi:Twitter'ýn 2009 Yýlýndaki 11 Saniyelik Veri Akýþýnýn Görseli


Twitter'daki Etiket Bulutu

Twitter'ýn etiket bulutunun gerçek-zamanlý olarak yeni trendleri patlatmasý:


Facebook ?zerindeki Küresel Aktiviteler

Karanlýk uzay ortamýnda Dünya gezeni üzerinde belli bir periyoda ait ve tüm dünyayý kapsayan Facebook üzerinde yapýlan aktivitelerin 3 boyutlu olarak görselleþtirilmesi:


?eþitli Açýk-Kaynak Projelerin Geliþim ?yküsü

Drupal, Git, Ruby on Rails, PostgreSQL, Moodle ve Linux Kernel projelerinin 2009 yýlýna kadarki geliþimlerinin görselleþtirilmesi:


Ýnternet Nasýl Büyüdü

2003 ve 2005 yýllarýnda internetin doðal olmayan bir organizma gibi nasýl büyüdüðünü gösteren güzel bir çalýþma:


Kaynak: royal.pingdom.com/./...visualizations-of-internet-and-web-tech/


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 26.11.2010 | 8866 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.59.242 | Yüklenme: 0.251 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar