E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Resimlerdeki Evlerin Kapý Numaralarýný Tespit Etmek için Yapay-Zeka Kullanýyor

Google ve Stanford Üniversitesi araþtýrmacýlarý yapay-zeka kullanarak doðal resimlerin —özellikle Google Street View ile çekilen— içindeki sayýlarýn olay bir þekilde tanýmlanýp anlamlý adreslere dönüþtürebilecek bir yönteme imza attýlar.

 

OCR yani optik karakter tanýmlama yöntemi ile resimlerdeki yazýlar algýlanýp metne dökülebiliyordu. Fakat sayýlarý doðru ve düzgün bir þekilde algýlama hala problemli ve çözülememiþ durumda.

Google'ýn geliþtirdiði yöntemde ise özellikle kapý numaralarý daha net bir þekilde çýkarýlýp, düzgün coðrafi konum tespiti yapýlabiliyor. Resimlerde görünen evlerin adresleri daha doðru bir þekilde çýkartýlarak konum servisleri için tam adres tespiti yapýlabiliyor.

Geliþtirilen teknikte öncelikle Google Street View resimlerindeki kapý numarlarýnýn bulunduðu plakalar tespit ediliyor. Ardýndan algoritma rakamlarýn bulunduðu alanlarý iþaretliyor. Sonrasýnda ise elde edilen rakamlar yan yana getiriliyor.

Geliþtirilen tekniði test etmek için 600,000 resim üzerinde deneme yapýlmýþ ve bulunan rakalamlarýn doðru olup olmadýðý Amazon'nun Mechanical Turk hizmeti yoluyla kontrol edilmiþ.

 

 

Araþtýrmanýn sonucuna göre resimlere bakan bir insan yoluyla yapýlan doðru adres testipi %98 olurken, geliþtirilen yöntemde %90 oranýnda bir baþarý yakalayabiliyor. Oranýn daha da yükselmesi için büyük miktarlarda resim setlerinin kullanýlmasý gerekiyor. Bu da zaten Google'da olmayacak da kimde olacak?!

 

"Reading Digits in Natural Images with Unsupervised Feature Learning"

 

Araþtýrma bize gösteriyor ki, Google elindeki verilerin tasnifini kýlcallarýna kadar yapmak için elinden geleni ardýsýna koymuyor!..

 

Ayrýca konuyla ilgili olarak Ýnternete Koyduðunuz Resimlerden Adresinizin Bulunabileceðini Biliyor Muydunuz yazýsýný da inceleyebilirsiniz.


· · · · · · ·
Yazan: | 19.12.2011 | 2927 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.216 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar