E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Görüntülerde Göz Algýsýna Yakýn Dikkati Elde Etme

Feng-GUI, tasarýmcýlara ve reklamcýlara sunumlarýnda dikkati ve çekim cazibesini en etkili bir þekilde nasýl kullanmalarý gerektiði hakkýnda muhteþem bir deneyim saðlayan bir kullanýcý arayüzü bilgi sistemi. Mutlaka kullanýlacak baþucu araçlardan bir tanesi.


Sistem, sitenizin, resimlerinizin, reklamlarýnýzýn ve videolarýnýzýn ziyaretçinin gördüðü ilk 5 saniye içinde dikkatini en çok hangi noktaya verdiðinin simülasyonunu veriyor.

Karýþtýrýlmamasý gereken nokta, bunun bir yoðunluk gözlemi veyahut bir týklama aðýrlýðý uygulamasý olmadýðýdýr.Ýnsan gözü nesneleri ilk algýladýðýnda; onun renklerine, þekillerinin hizalamasýna ve genel konsantrasyonuna göre bir algý oluþturur. Oluþturulan algý aslýnda sizin ulaþtýrmak istediðiniz mesajýn ta kendisi olabilir hatta ta kendisidir diyebilir.

Ýþte Feng-GUI, ekran görüntüsünü elde ettiðiniz bir görüntünün sisteme yüklenerek; insan gözünün algýsýna yakýn bir þekilde simülasyonunun elde edilmesidir.

 

Reklamlardaki ?rnek ?alýþmalar

 

Doðal Görüntülerdeki ?rnek ?alýþmalar

 

Web Sitelerindeki ?rnek ?alýþmalar


Adres:  http://www.feng-gui.com/


· · · · · · · · · ·
Yazan: | 14.11.2008 | 6872 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.59.242 | Yüklenme: 0.424 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar